Baieri valitsusjuht Markus Söder Foto: Scanpix

Pärast seda, kui Baieri halduskohus pidas koroonareegleid mittekohasteks, tegi otsuse ka Saksa halduskohus, kes tunnistas Baieris kehtinud koroonapiirangud ebaproportsionaalseteks ja mittetõhusateks, vahendab Bayerischer Rundfunk.

Kohtuotsus puudutab sotsiaalse suhtlemise ja liikumise piiranguid, mis kehtestati Baieris aprillis 2020.

Kohus asus seisukohale, et kehtestatud meetmed on vajalikud ainult siis, kui eesmärgi saavutamiseks ei ole kasutada sama tõhusat ja vähem koormavat meedet. Vähemkoormava meetmena tõi kohus välja võimaluse, et pereliikmetel oleks lastud koos väljas aega veeta. „See oleks adressaate vähem koormanud," tõdes kohus. Kogu päeva kehtinud kodust lahkumise keeld, vaid võimalusega teha väga hädapäraseid käike, on raske põhiõiguse riive, toonitas Saksa halduskohus. 

Konkreetsemalt käib kohtuotsus koroonapiirangute kohta, mis kehtisid 1. kuni 19. aprillini 2020. Samal ajal, kui teised liidumaad piirdusid kontaktipiirangutega, kehtestas Baieri valitsus eesotsas Markus Söderiga ekstreemse meetme – väljas viibimise piirangu. 

Oma kodust võis toona lahkuda ainult äärmisel vajadusel, näiteks tööle minekuks, arstikülastuseks või toidu ostmiseks. Sarnased piirangud kehtisid ka muudel ajavahemikel, kuid kohtusse pöörduti konkreetselt seoses mainitud perioodiga. 

Kohtunikud osutasid sellele, et piirangute kohaselt oli isegi pargipingil raamatu lugemine keelatud. Kohus tõdes, et liidumaa valitsus ei põhjendanud usutavalt selliste rangete piirangute vajalikkust koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. 

Baieri tervishoiuminister Klaus Holetschek oli meediaportaali kohaselt pärast kohtuotsust „kurb" ja kaitses toona astutud samme, mis kehtestati „inimeste kaitseks". „2020. a. alguses olid ainult piiratud teadmised uue ja kõrge nakkuvusega koroonaviiruse kohta, puudusid ravimid ja vaktsiinid,"  sõnas Holetschek. „Inimeste kaitse oli meie tegevuse mõõt ja eesmärk."

Toimetas René Allik