"Midagi pole vist teha, tuleb kukrut kergendada..." Sohval istuvad Saksa kantsleri kohusetäitja Angela Merkel (vasakul) ja Prantsuse president Emmanuel Macron. Foto: Scanpix

Angela Merkeli ja sotside vahel sepitsemisel oleva koalitsioonileppe kavandi ülim rõhuasetus langeb Euroopa Liidule, kirjutab Express.

Kuna jäme ots leppe sõlmimisel on sotsiaaldemokraatide liidri ja endise Euroopa Parlamendi presidendi Martin Schulzi käes – Merkel näib olevat valmis haarama õlekõrrest, et pukis püsida – näib Brüssel potentsiaalsest kokkuleppest kindlasti kasu lõikavat.

Nüüd mil Saksa kantslerivalimistest on möödas juba üle kolme kuu, on valminud kavand, mis Merkeli sõnutsi on kõike muud kui pinnapealne paber ning mille südames on Euroopa Liit.

Brüsselile on pühendatud dokumendi kolm avalehekülge. Avasõnadest alates antakse au Euroopa Liidule ning selle rollile Saksamaal ning seejuures rõhutatakse oma kodumaa "igavest võlga Euroopa ees."

Dokument algab nii: "EL on ajalooliselt unikaalne [ja] edukas rahuprojekt ning nii peaks see jääma ka edaspidi.

EL ühendab majandusliku integratsiooni ja õitsengu vabaduse, demokraatia ja ühiskondliku õiglusega.

Selle Euroopa nägemuse keskmeks on, et EL kasutab oma poliitilist ja majanduslikku kaalu loomaks rahu väljaspool oma piire ning julgeolekut ja õitsengut seesmiselt.

Saksamaal on igavene (ingl. k. infinite) võlg Euroopa ees. Muuhulgas seetõttu on meil kohustus sellest edulugu kujundada.

Saksamaa jaoks on tugev ja ühendatud Euroopa parimaks garantiiks [näha] head tulevikku [täis] rahu, vabadust ja õitsengut.

Kõnealune kokkulepe aitaks Euroopal võtta "oma saatus omaenda kätesse," kuid autorid tunnistavad samas, et Euroopa projekt vajab "uuendust ja uut algust."

Seetõttu sakslased "toetavad ühist konsolideeritud maksubaasi ja minimaalset ettevõtlusmaksude taset.

Siin peaks rakenduma printsiip, et makse kogutakse riigis, kus kasumit genereeritakse.

Selles küsimuses tahame me võtta initsiatiivi koos Prantsusmaaga, samuti formuleerides Euroopa vastuse  rahvusvahelistele arengutele ja väljakutsetele selles valdkonnas, eriliselt USA osas."

Dokumendis selgitatakse, et ülaltoodu ja ülejäänud eesmärgid on saavutatavad seeläbi, et Euroopa Liidule – ja eriti Euroopa Parlamendile antakse rohkem võimu.

Suur Saksa koalitsioon paneb ette: "Saavutamaks neid eesmärke tahame me tugevdada ELi võimekust (ingl. k. capacity), eriliselt Euroopa Parlamendi oma. Me tahame tugevdada ELi finantsiliselt, et võimaldada tal paremini oma ülesandeid täita.

"Me oleme valmis suurendama Saksamaa panust ELi eelarvesse."

Varjamatult tehakse teatavaks tahe kinnistada Euroopa Liidu mõjukeskusena Saksamaa ja Prantsusmaa.

"Euroopa Liidu uuendamine õnnestub üksnes siis, kui Saksamaa ja Prantsusmaa tegutsevad koos, ühendatud jõuga."