Christian Lindner. Foto: Scanpix

Saksamaa rahandusminister Christian Lindner hoiatas Liiduvabariigi valitsust, et Saksamaa rahandus on väljumas kiiresti kontrolli alt. Linderi hinnangul peab Saksa föderaalvalitsus muutma koheselt oma senist fiskaal- ja monetaarpoliitilist kurssi ja rakendama kokkuhoiumeetmeid.  

Vaidlus kulutuste üle on Saksamaal alles eskaleerumise faasis, kuna eelarvepuudujäägid põhjustavad üha enam kokkupõrkeid riiki juhtivasse "kolmikliitu" kuulvate koalitsioonipartnerite vahel.

Kuna läbirääkimised 2025. aasta eelarve üle on alles algamas, on kaalul palju. Pilt on muutunud eriti keeruliseks pärast seda, kui Saksamaa kõrgeim kohus otsustas, et Saksa valitsus ei oma voli suunata 60 miljardit eurot algselt koroonakriisi jaoks eraldatud raha meelevaldselt teistesse eelarvevaldkondadesse, kuna vastav samm oleks kohtu hinnangul põhiseaduse vastane. 

Kohtuotsuse langetamise järgselt on Saksa valitsus funktsioneerinud kriisirežiimis ning püüdnud kärpida riigieelarvet mitmes valdkonnas, sealhulgas riigi põllumajandustootjate arvelt. Nimetatud kärped on juba tekitanud Saksamaal massilisi proteste talunike seas.  

Lindner, kelle erakond on küsitlustes erilise löögi alla sattunud, soovib rahva silmis oma koalitsioonipartneritest meeleheitlikult distantsi luua, et päästa oma erakonda ees ootavast valimiskatastroofist.  

"Ebasoodsa stsenaariumi korral viib suurenev rahastamispuudujääk plahvatusliku võla suurenemiseni, mis saab pikemas perspektiivis moodustama 345 protsenti riiklikust kogutoodangust," seisab Lindneri büroo avaldatud jätkusuutlikkuse aruandes. "Soodsama stsenaariumi korral tõuseb võlgnevuse kogumäär 2070. aastaks ligikaudu 140 protsendini sisemajanduse kogutoodangust."

ELi õiguse järgselt on Saksamaa piiranud oma võlataset 60 protsendini SKTst, mis nõuab omakorda drastilist kokkuhoidu. Oluline tegur üha eskaleeruvas kriisis on Saksamaa kiiresti vananev elanikkond, mille tõttu maksutulud vähenevad pidevalt ja sotsiaalhoolekandesüsteem üha kasvab. Olukorda ei tee paremaks riigi plahvatuslikult kasvav sisserändajate arv. 

Lindneri partnerparteid – rohelised ja sotsiaaldemokraadid (SPD) – ei soovi kulutuste vähendamisest aga kuuldagi, kuna kärpepoliitika kahjustaks nende valimisvõimalusi.

Seetõttu nõuab Saksa tööminister Hubertus Heil juba uut pensionipaketti, mis suurendaks riigi võlataset veelgi. Mis eriti markantne – seda ettepanekut toetab ka kärpeplaanide eestkõnelejaks olev Lindner. 

Toimetas Adrian Bachmann