Saksamaa roheliste noorteühendus võitleb selle eest, et perekonnasisesed seksuaalsed suhted oleksid tulevikus legaliseeritud. Vanemate ja laste vahelise või laste omavahelise seksuaalsuhte lubamist põhjendab noorteorganisatsioon “vananenud ettekujutlusega moraalist”.

 

“Intsestikeeld on juhm riiklik sekkumine privaatsfääri ja inimese iseotsustamisse oma elu kujundamisel.”

 

Hiljuti lükkas Euroopa Inimõiguste Kohus tagasi kaebuse, millega protesteeriti intsestivastaste seaduste vastu.

Roheliste organisatsiooni eestseisus kritiseeris aga üksikisikute karistamist rahvamoraali ettekujutuste tõttu.

 

Roheliste noorteorganisatsioon nõuab intsestisuhete lubamist ka põhjusel, et vastasel juhul on peresisestest seksuaalsuhetest sündinud lapsed sotsiaalselt tõrjutud.

 

Ströbele tahab lubada õdede-vendade vahelisi seksuaalsuhteid

 

Noorteorganisatsiooni toetab nende kampaanias ka Saksa parlamendi roheliste fraktsioon.

 

Roheliste eestkõneleja Jerzy Montag rõhutas, et “sugulaste- ja õdede-vendade-vaheliste seksuaalsuhete kriminaliseeritud jälitamine on anakronism”. Moraalseid tabusid ei tohiks karistusseadustikku kirjutada.

 

Intsesti lubatavuse eest on sõna võtnud ka roheliste parlamendisaadik Hans-Christian Ströbele, kes nõuab selliste suhete lubamist tulevikus.

 

“Kaks täiskasvanud inimest võivad ise otsustada, kas nad tahavad teineteisega seksuaalsuhtes olla.”

 

Ta täpsustas ajakirjas Bild, et selline seksuaalsuhe võiks olla ainult siis lubatud, kui see on vabatahtlik.