Berliinis lasti politsei pihta ilutulestikurakette, 31.12.2022 Foto: Scanpix

Mitmes Saksamaa linnas muutus aastavahetus vägivaldseks, mille juures rünnati lisaks politseile ka päästeteenistujaid ja meedikuid. 

Ainuüksi Berliinis vahistati 145 isikut 18-st erinevast rahvusest. Vaid 45-l isikul oli Saksa kodakondsus, ülejäänutel Afganistani, Süüria või teiste Lähis-Ida või Põhja-Aafrika riikide kodanikondsused. Praeguseks on kõik vahistatud vabaks lastud, kirjutab Die Welt.

Ka teistes linnades toimusid vägivallatsejate arreteerimised. Nordrhein-Westfali liidumaal vahistati kokku 250 inimest, vägivallas sai vigastada 42 politseinikku. Liidumaa siseminister Herbert Reul nõuab süütegude kiiret menetlemist ja karistamist. 

Aastavahetuse vägivald politsei, pääste ja kiirabi vastu on Saksamaal saanud suure kriitika osaliseks. Välja tuuakse ka tõsiasi, et vägivallatsejad on suures osas sisserändajad. „Siin mängib rolli ka migratsioonitaust," märkis Hamburgi siseasjade senaator Andy Grote ja viitas sellele, et küsimus pole ainult aastavahetuse vägivallatsemises, vaid tegemist on püsiva ja kasvava probleemiga. „Agressioonipotsentsiaal, distantseerumine riigist ja valmidus vägivalda kasutada kasvavad," nentis Grote ja nõuab, et vägivallatsejaid vastavalt karistatakse. „See on vahest kõige madalam, mida üldse ette kujutada saab, et rünnatakse kedagi, kes tahab teisi aidata," osutas ta päästeteenistujate ründamisele. 

Aastavahetuse vägivalda kajastades soovitas politsei pressiesindaja kasutada meedial esialgu vägivallatsejate kohta terminit „lääneasiaadid" (westasiatisch) sõna „lõunamaalased" (südländisch) asemel, kuna termin olevat geograafiliselt ebatäpne ja „põhiseadusvastase meedia poolt negatiivse varjundiga". 

„Berliinis on kuritegudega seotud tihti noored mehed Türgist, Iraagist või Liibanonist," vihastas politsei soovituse peale politseinike liidu juht Rainer Wendt ja märkis, et kui vägivallatseijaid tahetakse iseloomustada sõnaga „lääneasiaadid", siis ollakse reaalsusest väga kaugel. 

Toimetas René Allik