Rikutud buss. Foto: Free Speech Bus

Eile lõhuti ja rikuti New Yorgis bussi, mis kannab lihtsat sõnumit sellest, et poisid ja tüdrukud on bioloogiliselt erinevad.

“Free Speech Bus” ehk sõnavabaduse buss kannab külgedel suurt kirja: “See on bioloogia: Poisid on poisid… ja nii see jääb. Tüdrukud on tüdrukud… ja nii see jääb.”

Bussituuri konservatiividest organiseerijad on pöördunud politsei poole palvega “vihakuritegu” uurida.

Rünnak bussile leidis aset ÜRO hoone lähedal ning on talletatud turvakaameratele.

Nagu ütles üks organiseerijatest, liikumise National Organization for Marriage eestvedaja Brian Brown, näevad nad tungivat vajadust võidelda “absoluutselt hullumeelsete katsetega sundida koole aktsepteerima olukorda, kus poisid saavad minna tüdrukute tualettidesse ja riietusruumidesse.”

Ta juhtis tähelepanu sellele, et nii osariikide kui föderaaltasandil heaks kiidetud väide, et inimestel tuleb lubada sugu vahetada, on sünnitanud tööstusharu, kus meedikud teostavad laste kallal operatsioone, “mis neid sisuliselt moonutavad ja väärastavad (ingl. k. mutilate).”

Samal ajal on teismeline poiss ja tema vanemad kaevanud kohtusse Pennsylvania kooli, mille juhtkond on õpilast väidetavalt sallimatuks kutsunud ja häbistanud selle eest, et too tundis end ebamugavalt, kui tema kõrval asus end riietusruumis lahti rõivastama tüdruk.

Kool käskis tal “tunda end“ sellises olukorras “loomulikult” või siirduda koduõppele.