Kuvatõmmis saatest “Ringvaade” (19.02.2020)

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid esitas reedel Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunikule kaebuse seoses homoerootilise näituse kajastamisega saates "Ringvaade". Allpool on esitatud kaebuse tekst muutmata kujul.

Eile õhtul (20.02.2020) ETV eetris olnud saates "Ringvaade" tehti ülevaade homoerootilisest näitusest (saates alates 36:42), kus näidati mh kaadreid paljastatud suguelunditega meestest, samuti seksuaalakti teostavatest meestest.

Saade oli eetris ajal, mil telerite ees on ka paljud lapsed ja noorukid. Samuti ei ole tegu saatega, mis oleks spetsiaalselt suunatud vaid täiskasvanuile. Olukorda ei muuda põhimõtteliselt asjaolu, et saatelõigu alguses tunnistab saatejuht isegi, et näidatud kaadrid võivad olla häirivad ja riivata silma.

Sellega seoses palun ERRi ajakirjanduseetika nõunikul anda hinnang niisugusele käitumisele saate "Ringvaade" meeskonna poolt, pidades silmas ERRi seaduses ja heas tavas sätestatud põhimõtteid.

ERRi hea tava

5.1. HEA MAITSE MÕISTE

"Hea maitse seostub avalikkuses üldiselt omaksvõetud väärtustega, mis välistab vulgaarsuse, labasuse ja seksuaalse käitumise üksikasjad. Avalikkus koosneb eri rühmadest ja seetõttu võib arusaam heast maitsest suurel määral erineda. Seetõttu ei saa ringhääling lähtuda samasugusest sõnalisest või visuaalsest väljendusvabadusest nagu kirjastajad, teatri- või filmikunst. Rahvusringhääling peab oma tegevuses arvestama, et see ei tekitaks mõnes ühiskonnagrupis põhjendamatut ebamugavustunnet."

5.2. ÄÄRMUSLIKUD TUNDED

"Äärmuslikud tunded seostuvad inimtegevuse nende külgedega, mida peetakse sügavalt privaatsfääri kuuluvaks. Üksikasjalikud alasti- või erootikastseenid on lubatavad juhul, kui need on vältimatult olulised teabe esitamise seisukohalt või kunstilise sõnumi rõhutamiseks, selliste stseenide kujutamine ei saa olla eraldi eesmärk, neid ei saa kasutada šokeerimiseks või sensatsiooni eesmärgil."

ERRi seadus

§ 4. RAHVUSRINGHÄÄLINGU EESMÄRK

"Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis:
7) väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit"

Igal juhul jääb arusaamatuks nii see, miks sellisest näitusest on üldse vaja ERRi eetris eraldi põhjalik ülevaade teha – õhtusel ajal, laia auditooriumiga saates –, kui ka see, miks seda tehes peab näitama jõuliselt seksuaalse alatooniga kaadreid alasti ja intiimsuhetes meestest. Kindlasti ei saa pidada niisuguste kaadrite näitamist "vältimatult vajalikuks" isegi siis, kui peetakse vajalikuks näitust rahvusringhäälingu eetris kajastada.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et saatelõigu teinud ERRi esindajana tembeldab Eesti ühemõtteliselt homofoobseks maaks (saates alates 42:57), alavääristades nõnda suurt osa meie rahvast, nagu kannataks see mingi haiglasliku hirmu all.

Niisugust lähenemist on raske pidada kooskõlas olevaks nii ülalpool osutatud ERRi seadusest tuleneva kohustusega väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit kui ka ERRi heas tavas sätestatud põhimõttega (punkt 2.2.), mille kohaselt "saated peavad kajastama probleemide erinevaid külgi ja seoseid, vältides levinud stereotüüpe ja eelarvamusi".

Fookuses: SAPTK petitsioon tuletab ERRi juhatusele meelde kohustust täita rahvusringhäälingu seadust