SAPTK sümboolne meeleavaldus 2015. aastal Toompeal, riigikogu ees. Foto: SAPTK

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) korraldab laupäeval, 27. mail 2023 algusega kell 12.00 Toompeal, riigikogu ees suure meeleavalduse abielu kaitseks.

Ühtlasi on meeleavaldus mõeldud väljendama protesti pretsedenditult valeliku ja ebademokraatliku poliitika vastu, mille ilminguks on nii uue valitsuskoalitsiooni püüdlus väärastada abielu tähendust, kärpida suurte perede toetust kui ka tõsta olemasolevaid ja kehtestada uusi makse, selleks rahvalt mandaati küsimata ja saamata.

SAPTK juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on paljud inimesed väljendanud soovi koonduda ja väljendada ühiselt põhimõttelist seisukohta, et valitsuskoalitsiooni rünnak perekonna ja abielu ning ka eraomandi vastu on talumatu. Ühtlasi kinnitab ta, et ennekuulmatult suure hulga inimeste Toompeale protestima tulemine on üks väheseid asju, mis omab valitsuse teerulli peatamise potentsiaali.

Valelik rünnak ühiskonna moraalsete aluste vastu pole vastuvõetav

"Juba kümme aastat tagasi hoiatasime teiste riikide kogemusele tuginedes, et kooseluseaduse läbisurumine sillutab teed ka abielu tähenduse radikaalsele moonutamisele. Samuti hoiatasime, et nn homoabielu seadustamisega röövitakse lastelt nende loomulik õigus emale ja isale. Selle tõttu on meid lugematul arvul kordadel süüdistatud inimestele valetamises ja nende eksitamises. Nüüd näeme aga, et meil on algusest peale olnud õigus ja paljud neist, kes on meie hoiatusi eitanud, on ise süstemaatiliselt valetanud ja rahvast eksitanud," selgitab Vooglaid.

Meeleavalduse korraldajate eesmärgiks on viia meeleavaldus läbi rõhutatult väärikalt ja rahumeelselt, saates seeläbi valitsusele selge sõnumi, et abielu ja perekonna tähenduse väärastamine ja seeläbi ühiskonna moraalsete aluste ründamine ei ole väga suurele osale Eesti ühiskonnast vastuvõetav – just nagu ei ole vastuvõetav ka sügavalt valelik poliitika tegemise viis, millega on Eestis asutud võimu teostatama.

Meile seletatakse, et kui ka ruudud, rombid ja kolmnurgad määratletakse ringidena, ei võta see ringidelt midagi ära….

Posted by Varro Vooglaid on Tuesday, April 25, 2023

"Meie ei ole need, kes tahavad rahvast lõhestada – meie püüame kaitsta ühiskonna moraalseid aluseid. Rahva lõhestamisega tegeleb just nimelt valitsuskoalitsioon. Nemad on võtnud nõuks hakata niigi pingelises julgeolekuolukorras, kus peaks rahvast ühendama, viima ellu ideoloogilist projekti, mis on suurele osale rahvast moraalselt täiesti vastuvõetamatu, tagades seda veel vaenu õhutamise keelu laiendamise kattevarjus sõnavabaduse mahasurumisega," osutab Vooglaid.

Meeleavaldus on seaduses ettenähtud korras registreeritud ning korraldajad kinnitavad, et selle läbiviimisel pannakse erilist rõhku turvalisuse tagamisele. Samuti loodavad korraldajad politsei abile võimalike provokatsioonide ärahoidmisel. Meeleavaldusele on teretulnud üksnes inimesed, kes reaalselt toetavad eesmärke, millest lähtuvalt on meeleavaldus korraldatud.

Üleskutse toetada meeleavalduse korraldamist

Ühtlasi kutsuvad korraldajad inimesi üles toetama meeleavaldust annetusega, kuna selle korraldamisega kaasnevad suured rahalised kulutused. Kulutused kaasnevad nii teavituse, lavaehituse, helitehnika rentimise, videosalvestuse tellimise, turvateenuse tagamise kui ka muude korralduslike aspektidega.

"Loodan siiralt, et paljud inimesed panevad omalt poolt meeleavalduse korraldamisele õla alla, andes selleks oma võimalustele vastava rahalise panuse. Muidugi on tänuväärne, kui meeleavaldust toetatakse suuremate annetusega, aga oluline on iga annetus, sõltumata sellest, kas annetuse summaks on 100 eurot, 50 eurot, 25 eurot või kasvõi 10 eurot," toonitab SAPTK juhataja.

Info annetuse tegemiseks leiab SAPTK kodulehelt saptk.ee/anneta. Pangaülekandega annetuse tegemisel palutakse makse selgitusse märkida "Meeleavaldus".

Vaata altpoolt meenutust SAPTK samateemalisest sümboolsest meeleavaldusest 2015. aastal: