SAPTK pöördumine seoses meediateenuste seaduse muutmisega

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks saatis täna riigikogu kultuurikomisjonile oma seisukohad seonduvalt parlamendi menetluses oleva meediateenuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (327 SE), paludes ühtlasi end eelnõu menetlusse kaasata.

SAPTK toonitas oma pöördumises, et eelnõu kätkeb mitmeid väga tõsiseid probleeme, alustades sellest, et pole selge, milliste väljaannete tegevuse suhtes meediateenuste seaduses sätestatud põhimõtted üldse kehtivad, ja lõpetades sellega, et eelnõuga laiendatav vihkamise õhutamise keeld, mille rikkumise eest võib karistada väljaandeid koguni kuni 32 000 euroni ulatuva rahatrahviga, on sõnastatud vastuvõetamatult umbmääraselt.

Muu hulgas on SAPTK pöördumises sedastatud, et keeld õhutada meediateenuseid osutades vihkamist on äärmiselt laialivalguv ja ei vasta õigusselguse põhimõttele. SAPTK toonitab, et väga suure trahvi ettenägemine teo eest, mis on määratletud vähegi rahuldava selguseta, tekitab suure kindlusetuse tunde ja jätab seaduse rakendajale kohatu meelevaldsuse karistuste rakendamiseks valikuliselt ning vastavalt oma poliitilistele ja ideoloogilistele eelistustele.

"See kujutab endast tõsist ohtu ajakirjandusvabadusele ja sõnavabadusele ning laiemalt vaba ühiskonna ideaalile, kuna meediateenuste osutajatel puudub elementaarne arusaam, milliseid saateid või muid käsitlusi võib tembeldada vihkamise õhutamiseks, milliseid mitte. See soosib omakorda poliitiliselt ja ideoloogiliselt tundlikemas küsimustes kriitilisemate seisukohtade väljendamisest hoidumist, mis ei või olla seadusandja poolt taotletavaks eesmärgiks ega ka aktsepteeritavaks mittesoovitud, ent selgelt ettenähtavaks tagajärjeks. Samuti soosib see olukorra kujunemist, kus meediateenuste seadust saab kasutada poliitilise ja ideoloogilise tagakiusamise vahendina," hoiatab SAPTK.

Kõnealuse dokumendiga saab terviklikul kujul tutvuda SIIN.