SAPTK sümboolne meeleavaldus 2015. aastal Toompeal, riigikogu ees. Foto: SAPTK

Riigivõimul ei ole voli abielu ja perekonna tähendust seadustega ümber kirjutada ega võtta lastelt nende loomulikku õigust emale ja isale. Lisaks on abielu ja perekonna tähenduse moonutamine vastuolus põhiseaduse preambulis sätestatud Eesti Vabariigi kohustusega tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade, sedastab SAPTK juhataja Varro Vooglaid vastuses sotsiaalkaitseminister Signe Riisaole.

Objektiiv avaldab teksti täismahus:

Vastuseks Teie 4. mai 2023 kirjale (8-1/3208) anname teada, et Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) on kategooriliselt vastu valitsuskoalitsiooni püüdlusele moonutada Eesti Vabariigis kehtivates seadustes abielu ja perekonna tähendust, hõlmates nendega ka homoseksuaalsed suhted ning andes nö homoseksuaalidele lapsendamise õiguse.

Taunimist väärib mitte ainult kavandatav seadusemuudatus, vaid ka valelik ja lugupidamatu viis, kuidas seda projekti ellu viiakse – valijatelt mandaati küsimata ja saamata (ehk selgelt ebademokraatlikult), valelikke argumente kasutades ja avalikkust eksitades (nn abieluvõrdsuse retoorika) ning kiirkorras, üksnes näiliselt kaasamist teostades.

Pidades silmas, et valitsuskoalitsioon on juba otsustanud kõnealuse seaduseelnõu parlamendist jõuga läbi suruda, ei ole ka mõtet hellitada lootust, et koalitsioonil võiks olla reaalne valmisolek seonduvaid küsimusi sisuliselt arutada ja eriarvamusi ka arvesse võtta. Kaasamiseks antud kolme tööpäeva pikkune ehk kõnealuse küsimusteringi olulisust silmas pidades naeruväärselt lühike tähtaeg kinnitab seda.

Meenutame, et alles mõne aasta eest kinnitas Teie erakonnakaaslane, peaminister Kaja Kallas,
et Eestis ei ole vaja anda abielu määratlusele põhiseaduslikku kaitset, kuna mitte ükski poliitiline jõud ei plaanivat asuda abielu määratlust ründama ja seda ümber kirjutama. Nüüd näeme aga, et Kallase juhitud Reformierakond on ise üks neist jõududest, mis soovib just seda teha, olles vaikinud vastava plaani valimiste eelsel ajal täielikult maha. Ehk teisisõnu on avalikkusele valetatud.

Riigivõimul ei ole voli abielu ja perekonna tähendust seadustega ümber kirjutada. Abielu ja perekond on mitte sotsiaalsed konstruktsioonid, vaid inimloomusest lähtuvalt institutsioonid, mille tuumaks on meeste ja naiste fundamentaalne erinevus ja täiendavus, mis omakorda võimaldab inimelu edasiandmist. Sellisena on just laste saamine ja kasvatamine ning selleks toetava keskkonna loomine perekonna ja abielu institutsioonide tuumaks. Riigivõimul ei ole ka voli võtta lastelt nende loomulikku õigust emale ja isale – õigust, mida riigivõim on kohustatud austama ja kaitsma.

Riigivõimu püüdlus neid elementaarseid tõdesid eirata ja moonutada, et juurutada väljastpoolt (th Euroopa Liidu kui ka Ameerika Ühendriikide poolt) peale surutud mõistusevastast ideoloogilist programmi, meenutab NLKP tegevust kommunistliku ideoloogia kehtestamisel Eestis. Ilmselgelt ei soosi vastavad püüdlused rahva ühtsuse suurendamist, vaid vastupidi, need panustavad jõuliselt rahva senisest veelgi sügavamasse lõhestamisse. Keerulises julgeolekupoliitilises olukorras on see sügavalt vastutustundetu.

Päris kindlasti on abielu ja perekonna tähenduse moonutamine vastuolus põhiseaduse
preambulis sätestatud Eesti Vabariigi kohustusega tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade ning sellega seonduvalt tagada, et perekond kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alus oleks riigi erilise kaitse all.

Lõpetuseks väärib esiletoomist veel üks oluline aspekt. Nimelt see, et Eesti Vabariigi poolt abielu tähenduse moonutamise (st abieluliste suhete ja homoseksuaalsete suhete nö ühte patta panemise) püüdlus on vastuolus Jumala loomisplaaniga, mille kohaselt on Jumal loonud inimesed oma näo järele meesteks ja naisteks. Sellisena on kõnealune samm ka Jumala suhtes solvav. Kui Jumalat teadlikult ja tahtlikult solvata, siis on vägagi tõenäoline, et nii tõmmatakse Eesti Vabariigi peale Jumala karistus.

Palun ärge tehke seda!

Lugupidamisega

Varro Vooglaid

Toimetas Markus Järvi