Maal: Edmund Blair Leighton (1852-1922), "The Marriage Register", Wikipedia

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) taunib rünnakuid Eesti Naisliidu poolt aastakümneid eest veetud aasta ema konkursi vastu, mille tingimuste kohaselt võib aasta ema kandidaadiks esitada vaid abielus naisi, kes on koos abikaasaga üles kasvatanud vähemalt kaks last.

"Me ei saa mitte kuidagi nõustuda radikaalsete feministide ja nende mõttekaaslaste püüdlusega lõhkuda aasta ema konkursist välja kasvanud ilusat traditsiooni. Küsimus ei ole selles, nagu ei saaks abieluväliselt lapsi kasvatavad või mitmendat korda abielus olevad naised olla head emad – küsimus on selles, et kõnealuse konkursi läbi ei tõsteta esile mitte üksi konkreetseid inimesi, vaid veelgi enam harmoonilise ühiskonna aluseks olevaid väärtusi ja ideaale," ütles SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid.

"Väited, nagu toetaks aasta ema konkurss oma praegusel kujul misogüüniat ja seksismi, on lihtsalt naeruväärsed ja absurdsed ning peegeldavad ideoloogilist kitsarinnalisust. Eestis on niigi kahetsusväärselt vähe ühiskondlikke ettevõtmisi, millega tõstetakse esile terve perekonna ja elukestva abielu ideaale, mistõttu tuleb pidada nende vastu suunatud rünnakuid vägagi taunimisväärseks."

SAPTK juhatuse esimehe hinnangul lähtuvad aasta ema konkursi vastu suunatud rünnakud individualistlikest hoiakutest ja revolutsioonilistest kalduvustest, kuna eesmärgiks on lõhkuda ära tavad ja traditsioonid, mida nähakse üksikisiku täielikku valikuvabadust piiravate ja sellisena liberalismi dogmadega mitte haakuvate, traditsioone ehk põlvkondade elutarkust austava ühiskonna rudimentidena.

Eesti Naisliidu juhatuse liige Siiri Oviir 2016. aasta 1. mail emadepäevakontsertil Estonias andmas üle aasta ema tiitlit. Foto: Scanpix

SAPTK hinnangul on ühemõtteliselt taunitav ka see, et aasta ema konkursi ründamise teenistusse on rakendatud avalikud institutsioonid eesotsas Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, võrdõigusvoliniku ja Rahvusringhäälinguga, mis kõik peaksid põhiseaduse mõttest ja kehtivatest seadustest lähtuvalt seisma perekonna ja abielu väärtustamise eest, mitte jooksma kaasa nende ideaalide lammutamisele, moonutamisele ja alavääristamisele suunatud ettevõtmistega.

"19. aprilli ründas Grete Lõbu saates "Ringvaade" Eesti Naisliidu esinaist Siiri Oviiri, näidates üles mitte ainult ebaviisakust ja ideoloogilist kallutatust, vaid ka rahvusringhäälingule kohatut ebaprofessionaalsust," toonitas Vooglaid, viidates asjaolule, et ERRi seaduse kohaselt peaks rahvusringhääling väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, samal ajal kui seletav sõnaraamat määratleb perekonna ühemõtteliselt abielule rajaneva institutsioonina.

SAPTK rõhutab, et perekonna rajanemine elukestvale abielule on ühiskonna jaoks ülimalt oluline ning terviklikust inimloomuse tunnetusest lähtuv ja seda peegeldav ideaal – ideaal, mida peab austama mitte hoolimata laialt levinud lugupidamatusest selle vastu, vaid just selle lugupidamatuse tõttu.

"Perekonna kriis on paljuski just abielu kriis, mis väljendub tänases ühiskonnas mitte ainult abielude purunemises ja nende arvu vähenemises, vaid ka arusaamise kadumises abielu mõistest. Seetõttu on perekonna kriisi ületamiseks tarvis uuesti selgitada abielu tegelikku tähendust, rõhutada selle olulisust perekonnaelu ja ühiskonna vundamendina ning see taas au sisse tõsta. Seejuures peab riik igakülgselt soosima ja toetama abielu institutsiooni, sidudes selle pigem materiaalsete ja sotsiaalsete eeliste kui täiendavate raskustega," ütles Vooglaid SAPTK seisukoha kokkuvõtteks.

Eesti Naisliidu juhatuse liikme Siiri Oviiri temaatilist raadiointervjuud saab kuulata siit.

Vt seonduval teemal: