SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks
SAPTK logo

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhatuse esimees Varro Vooglaid saatis sotsiaalministeeriumile päringu Eesti LGBT Ühingu ja teiste homoseksuaalsust propageerivate organisatsioonide riikliku rahastamise õiguslike aluste kohta.

"Palun saata tutvumiseks otsus, millega kinnitati sotsiaalministeeriumi kaudu hasartmängumaksu seaduse alusel aastatoetuste eraldamine 2019. aastaks Eesti Inimõiguste Keskusele, Eesti LGBT Ühingule ja MTÜ-le Oma Tuba," seisab Vooglaiu kirjalikus päringus sotsiaalministeeriumile.

Vooglaid palub selles ühtlasi selgitust, "milline on nimetatud ühingutele hasartmängumaksu seaduse alusel riikliku toetuse eraldamise õiguslik alus, pidades silmas, et nimetatud seaduse paragrahvi 7 lõike 2 punkti 4 kohaselt võib sotsiaalministeeriumi kaudu selle seaduse alusel rahastada üksnes meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projektide toetamiseks".

"Millisesse neist valdkondadest jääb sotsiaalministeeriumi hinnangul MTÜ Oma Tuba poolt esitatud taotluses märgitud projekti eesmärk "tagada veebiväljaande Feministeeriumi jätkusuutlikkus ja kvaliteet järjepideva kommunikatsioonitöö kaudu" ning "tugevdada ja aktiveerida Eesti soolise võrdõiguslikkuse teemast hoolivat kogukonda" ja Eesti LGBT Ühingu poolt esitatud taotluses märgitud projekti eesmärk "tõsta teadlikkust LGBT+ inimeste ehk lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste ning teiste seksuaal- ja soovähemuste võrdse kohtlemise teemast ning jõustada LGBT+ inimesi ja nende lähedasi, et tagada neile toetus olukordades, kus nad võivad kogeda ebavõrdset kohtlemist, halvustavat suhtumist või jääda isolatsiooni," küsib Vooglaid täiendavalt.

Hetkeseisuga ei ole keskerakondlase Tanel Kiige poolt juhitav sotsiaalministeerium veel järelepärimisele vastanud. Kiik on ühtlasi kinnitanud, et kuni tema on sotsiaalminister, siis Eesti LGBT Ühingu riiklikku rahastamist ei lõpetata.

Toimetas Martin Vaher

Juhtkiri: homolobi ebaseaduslik riiklik rahastamine nõuab õiguskaitseorganite sekkumist