Helir-Valdor Seeder. Foto: Riigikogu fotoarhiiv

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul puuduvad Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonileppes poliitilised prioriteedid ja valikud. See on ambitsioonitu ja üldsõnaline dokument, mis näitab, et Eestit asub juhtima mugavusvalitsus.

Seeder tõstis pressiteate vahendusel esile neli valdkonda, mis ambitsiooni puudumist enim näitavad. "Kahetsusväärselt paistab, et eesti keele õppes ei näe me lähiaastatel ühtegi edasiminekut. Kui eelmine koalitsioon sõnastas eesti keele arengukavas eesmärgina ülemineku eestikeelsele õppele ning suunas täiendavad vahendid alushariduses eesti keele õpetajate koolitamiseks, siis värskes koalitsioonileppes on ainult lubatud alustada tegevuskava koostamist. Koolivõrgu eestikeelsele õppele üle viimine on aga teadmata ajaks edasi lükatud," märkis ta.

Ambitsioon puudub Seedri sõnul ka eelarve- ja majanduspoliitikas. "Struktuursete muudatuste asemel soovitakse lõdvendada hoopis eelarvereegleid. Koalitsioonileppes on kirjas: „Liigume riigieelarvega tasakaalu suunas, arvestades Euroopa Liidu reegleid." See tähendab aga suuremat defitsiiti, sest teatavasti on Eesti eelarvereeglid, millest lähtuti eelmise koalitsiooni ajal, rangemad kui Euroopa Liidu nõuded. Milleks soovitakse defitsiiti suurendada, seda koalitsioonileppest ei järeldu," rääkis ta.

Koalitsioonileppes ei ole Seedri sõnul sõnastatud ühtegi suuremat põhimõttelist muudatust, mis aitaks riigi kulusid pikemas perspektiivis kokku hoida. "Riigireformi on mainitud ainult ühe korra ja üldsõnaliselt. Tundub, et edasi ei plaanita liikuda ka erinevate ametiasutuste ühendamisega, et avaliku sektori kulusid vähendada."

Seedri hinnangul on uus valitsus silma kinni pigistanud ka rahvastikuküsimustes ja demograafia valdkonnas. "Eesti ja Euroopa suurim pikaajaline väljakutse puudutab rahvastiku vähenemist ja vananemist. Neid probleeme on võimalik lahendada selge tegevuskava ja vastutuse võtmisega – paraku jääb koalitsioonileping ka Eesti rahva ja riigi säilimise küsimuses üldsõnaliseks ja ambitsioonituks dokumendiks," leidis ta.

"Loodan, et see ei jää pelgalt mugavuskoalitsiooniks ning Keskerakond ja Reformierakond kasutavad koroonakriisiga tekkivat võimalust põhimõtteliseks ja sisuliseks kursi seadmiseks, mis tagaks Eesti rahva, keele ja kultuuri jätkusuutlikkuse," resümeeris Seeder.

Toimetas Jaanus Vogelberg