Kellel on õigus varases eas lastele seksuaalkasvatust õpetada? Viimastel kuudel tuntust kogunud Rita Holmi metoodika jõudis möödunud nädalal avaliku teledebatini. Pooldajate kõrval peab teine leer seda lihtsalt laste perverteerimiseks. Eriti kui puuduvad pädevad pedagoogid.

9. oktoobri Tartu Postimehes avaldas pedagoog Rita Holm arvamusloo, et seksuaalkasvatuse tunnid peaksid algama juba lasteaias. Artikkel põhjustas skandaali. Möödunud nädalal leidis teema laiemat arutelu "Suud puhtaks" saates ETV ekraanil.

Milline näeb välja Holmi metoodika, võib igaüks veenduda päises olevast videost.

Holm näeb Eesti ühiskonda tabulisena

Soomes õppiva Holmi läbiv mõte on õpetada lasteaias mudilastele mängude ja laulude abil tundma oma kehaosi (ka intiimseid). Väidetavalt peaks see tekitama lugupidamise enda keha vastu. Oma loengutes kasvatajatele on ta tutvustanud näiteks unnutamist ehk laste eneserahuldamist. Samuti tõdenud, et Eestis on võrreldes Soomega veel palju tabusid. Näiteks perekonnad samasooliste vanematega, polüamooria ja isegi homoseksuaalsus.

Teenekas arengupsühholoog ja seksuoloog Tõnu Ots ehk Dr. Noormann märkis, et "Suud puhtaks" saates, kus stuudios oli ka Rita Holm, tikkusid sassi minema seksuaalkasvatus ja seksuaalvahekorraks kasvatamine.

"Oma keha anatoomiline tundmine on ju normaalne, aga nende kehaosade funktsioon või kasutamine peab käima kaasas iga lapse arengu erineva kiiruse ja eripäraga. Kui lasteaialaps teab, mis on "noku" ja "tussu", pole selles midagi halba. Küll aga siis, kui seletatakse, et noku läheb kõvaks sellepärast, et seda saaks tussusse toppida, on see ühtviisi nii võigas kui ohtlik," leidis seksuoloog.

Vajalik kaasata kodu ja vanemad

Lastekaitse Liit suhtus eakohasesse seksuaalkasvatusse pooldavalt. Seda juba lasteaias. "Suurepärane oleks, kui lasteaias/koolis leitakse võimalus korraldada laste seksuaalkasvatuse ja turvalisusega seotud koolitusi, mis oleksid toeks nii lastele kui ka lapsevanematele," sõnas Lastekaitse Liidu nõunik Mart Valner.

Valneri sõnul on positiivne ja lugupidav suhtumine oma kehasse inimese enesehinnangu kujunemise ja turvalise seksuaalkäitumise eeldus.

Kindlasti peavad lapse (seksuaal)haridusse panustama nii kodu kui õppeasutus ning Lastekaitse Liit peab oluliseks, et selliseid teemasid käsitleks koos lapsega lapsele tuttavad isikud – vanemad või õpetaja.

"Konkreetse metoodika kommenteerimiseks puudub meil sisuline informatsioon," jäi Valner Holmi kaasuse suhtes reserveerituks.

Eestis puuduvad pädevad pedagoogid

Lastevanemate Liidu juhatuse liikme ja koolitusjuht Kristiine Vahtramäe silmis pole probleem mitte selles, kas seksuaalkasvatust lastele õpetada, vaid kes seda õpetab.

"Lapsevanemad on neid klippe mulle saatnud ja olen neid vaadanud," kinnitas ta.

Igapäevaselt Pääsküla koolis algklasside õpetajana töötav naine nentis, et seksuaalsed, kui mitte öelda pornograafilised materjalid on lastele kättesaadavad nii teles kui internetis. "Näen, kuidas kolmeaastasedki matkivad sekspoose, teadmata täpselt, mida nad teevad," tõi ta näite.

Selliste asjade ärahoidmiseks on seksuaalkasvatus vajalik. Kuid kui pedagoog ei oska oma ainet anda, siis on parem seda üldse mitte teha. "Vastavad koolitused toimuvad peamiselt LGBT ühingu kaudu. Alaealistele see ei kõlba," sõnas Vahtramäe.

Võrreldav laste vaimse pilastamisega

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid rõhutas, et kõikvõimalikes seksuaalkasvatusse puutuvates küsimustes on ülimalt oluline lähtuda ka põhiseaduse paragrahvis 27 fikseeritud põhimõttest. See ütleb , et mitte riigivõimul, vaid vanematel on oma laste harimise ja kasvatamise esmane õigus. Riiklik sekkumine sellesse õigusesse, eriti moraalselt tundlikes ja intiimsetes küsimustes, on täiesti lubamatu.

Vooglaiu sõnul on paljudest Lääneriikidest teada, kuhu selle printsiibi kõrvaleheitmine viib.

"Esiteks avab see tee diktatuurilistele suundumustele, mille kohaselt hakkab riigivõim pidama lapsi justkui enda omaks ja vanemaid lapse arengu seisukohalt vaid teisejärgulisteks subjektideks. Teiseks annab see rohelise tule kõikvõimalikele ideoloogiliste ambitsioonidega aktivistidele, kes hakkavad omaenda sageli väga häirivaid ja loomuvastaseid nägemusi juurutama teiste inimeste lastes," selgitas Vooglaid.

Kokkuvõttes peavad koolitajad Vooglaiu järgi endale aru andma, et mida iganes nad seksuaalkasvatuse vallas õigeks ei pea, tuleb vastavat nägemust juurutada omaenda lastes. Teiste laste kallale kippumine intiimselt tundlikes küsimustes on käsitletav laste vaimse pilatamise vormina.

Rita Holmi veebisõimamine kui vastus Postimehe provokatsioonile