Foto: TASR/Jaroslav Novák

Slovakkia juhtkonna suhtumine Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kavandatavasse pandeemialeppesse on endiselt tõrjuv, kuna seda lepet peetakse ohuks riiklikule suveräänsusele. Riigi esindaja WHO juures Peter Kotlár on järjepidevalt hääletanud pandeemialeppe vastu.

Valitsuse täievoliline eriesindaja Peter Kotlár hääletas pandeemialeppe vastu nii tänavu aprilli lõpul ja mai algul Šveitsis Genfis toimunud WHO koosviibimisel kui kavatseb seda teha ka 27. mail toimuval WHO üldkogul.

Samuti on Slovakkia vastu WHO kavandatavale rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade uuendamisele.

„Mõlema dokumendi eelnõu, nii eraldi kui ka vastastikuses koosmõjus, on Slovakkiale vastuvõtmatu, seda peamiselt oma ebamäärasuse tõttu ja lubamatu sekkumise tõttu suveräänsete liikmesriikide iseotsustusõigusse, aga ka ebaproportsionaalse sekkumise tõttu inimõigustesse ja põhiõigustesse, samuti nende ebapiisava kaitstuse tõttu," vahendas kokkuvõtlikult Kotlári asjaomast seisukohta 9. mail Slovakkia internetiväljaanne „Hlavný denník".

Lähemalt põhjendas Kotlár sealsamas Slovakkia juhtkonna vastuseisu mõlemale eelnõule järgmiselt:

„Paljud kohustused on oma sisult ebamäärased ja kujutavad endast nii-öelda blankovolitust, kuna praegu pole veel teada liikmesriikide kohesed ja tulevased kohustused. Paljude määruste ebamäärane ja ähmane sõnastus jätab [WHO] peasekretärile võimaluse tõlgendada neid meelevaldselt ja kogu maailma mõjutaval moel. Paljud kohustused kitsendavad WHO liikmesriikide suveräänsust, mis on lubamatu, kuna rikuvad demokraatia ja õigusriigi olulisemaid põhimõtteid ning kehtestavad WHO-poolse keskse, bürokraatliku juhtimise ülimuslikkuse suveräänsete liikmesriikide suhtes. Eriti käib see leppega liitunud riikide kohustuse kohta töötada välja riiklik pandeemiaennetus ja tervishoiu-järelevalve kooskõlas uute rahvusvaheliste tervishoiueeskirjadega, ja loovutada otsustusõigus põhilistes pandeemiameetmete-küsimustes (sealhulgas pandeemia väljakuulutamise ja lõppenukskuulutamise küsimuses) üheainsa isiku – peasekretäri – kätte. Eeltoodu tekitab võimu kuritarvitamisohu, mida ei saa välistada isegi suurima usalduse olemasolul."

Kotlári sõnul ei sobivat Slovakkiale seegi, et WHO tahab tervisetoodete levitamiseks luua keskse, ülemaailmse tarnevõrgustiku, kuna see haaraks maailma tervisetooteturust ülemäära suure osa.

Samuti peab Slovakkia juhtkond suveräänsusevastaseks kohustust, et pandeemiavaktsiinide tagajärjel tekkinud tervisekahjustuste eest makstaks hüvitist võimalikult vähestel juhtudel ning et valuraha saaks taotleda ainult lühikese aja jooksul.

Kotlári hinnangul teenivad sellised kohustused ühemõtteliselt ravimitootjate huve ja kahjustavad eraisikute huve, kelle tervis on saanud pandeemiavaktsiinidest kahjustada.

Kotlár kohtus Genfis WHO peasekretäri Tedros Adhanom Ghebreyesusiga ja teatas tollele Slovakkia ametliku seisukoha. Peasekretär kostis, et austab Slovakkia seisukohta, kuid loodab siiski, et edaspidi suudetakse jõuda kokkuleppele.

Slovakkia praeguse valitsuse vastased on Kotlári karmilt arvustanud juba mitu aastat, eriti ägedalt aga alates koroonaviiruse-hüsteeria ajast. Teda on nimetatud vaktsiinivastaseks, vandenõuotsijaks ja lamemaalaseks.

Kui Robert Fico juhitav valitsus nimetas ta tänavu 18. jaanuaril valitsuse täievoliliseks esindajaks koroonaviiruse-ajajärgul sooritatud ametialaste kuritarvituste ja muude õigusrikkumiste tuvastamiseks, siis sai valitsus selle sammu eest kõvasti kriitikat.

Tänavu 15. veebruaril pälvis Kotlár tähelepanu oma ettepanekuga valitsusele, et kõik koroonapiirangute rikkumise eest karistatud saaks amnestia. Internetiväljaande „Postoj" teatel nimetas Kotlár seda amnestiat esimeseks sammuks teel koroonaviiruse-ajajärgul rängalt lõhestunud ühiskonna taasühendamisele.

Koroonakriisi-aegne tervishoiuminister, praegune parlamendisaadik Marek Krajčí nimetas veel samal päeval seda ettepanekut vastutustundetuks, kuna amnestia oleks halvaks sõnumiks kõigile neile, kes järgisid koroonaviiruse-piiranguid kuulekalt.

Pahameeletormi tekitas see teisteski koroonaviiruse-piiranguid pooldanud poliitikutes.

Peter Kotlár on erialalt arst, praegu Slovakkia parlamendi liige; valiti sinna Slovakkia Rahvuspartei (slovaki k. lüh. SNS) nimekirjas. SNS kuulub Slovakkia praegusse valitsusliitu.

Toimetas Tõnu Kalvet