Soome perekonna- ja sotsiaalminister Juha Rehula palus riigi nimel andestust lastekaitse asendusperedes aastate jooksul väärkoheldud inimestelt, vahendab YLE.

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi korraldatud andekspalumise sündmus toimus 20. novembril, laste õiguste päeval Helsingi Finlandia majas. Sündmusele olid kutsutud lastekaitseseaduse alusel peredest äravõetud inimesed, keda aastatel 1937–1983 oli kasuperedes kehaliselt väärkoheldud või seksuaalselt ära kasutatud.

“Vaikimise aeg peaks Soome lastekaitses olema lõppenud. On aeg kuulata last,” märkis Rehula. Minister tänas julguse eest kõiki neid, kes oma kogemustest rääkides olid andnud lastekaitse väärkohtlemist kannatanutele näo ja hääle.

“Mineviku sündmused tulenesid toonasest ajast. See aga ei tähenda, et need võib lihtsalt kustutada. Te olete kogenud alandust, rõhumist, pilkeid. See tähendab, et ühiskond ei saanud oma ülesandega hakkama,” ütles Rehula. Ta tunnistas, et lastekaitse mineviku uurimiseks intervjueeritud inimeste hääled on jätnud temasse püsiva jälje ning see on tema ametiaja kõige raskem kogemus.

“Ühiskonnana kanname me toimunu eest vastutust. Perekonna- ja sotsiaalministrina palun Soome riigi ja ühiskonna nimel kõigilt lastekaitse asendusperedes väärkoheldutelt tõsiselt ja siiralt andeks. Andestage!”

Minister rõhutas, et igal lapsel ja noorel on õigus turvalisusele ja hoolitsusele ning vastutus selle eest lasub täiskasvanutel. “Meil tuleb oma vigadest õppida, tunnistada neid, neist selgelt rääkida ning tulevikule mõeldes teha vajalikke muudatusi. Me peame tagama, et see enam iial ei korduks,” lõpetas Rehula oma kõne.

Paar tundi kestnud koosviibimisel arutleti ka selle üle, kuidas edaspidi väärkohtlemist vältida. Minister Rehula andekspalumine puudutab lisaks Jyväskylä ülikooli uuringu käigus intervjueeritute ka kõiki teisi lastekaitse poolt väärkohelduid.

Jyväskylä ülikooli uurimuse kokkuvõte lastekaitsesüsteemi puudustest ja laste väärkohtlemisest aastatel 1937–1983 on loetav siit.