Soome lipp. Foto: Pixabay

Esimest korda Soome ajaloos kehtestas valitsus eriolukorra. Keelatakse avalikud kogunemised, millel osaleb enam kui 10 inimest. Vajadusel võidakse elu ja tervise kaitsmiseks piirata inimeste vaba liikumist.

Soomes on praeguseks tuvastatud 272 koroonaviirusega nakatatut, kuid tervishoiuameti hinnangul on nakatunuid 20–30 korda rohkem. Soome valitsus kehtestas täna riigis eriolukorra, mis kehtib esialgu 13. aprillini.  Soome rahvusringhäälingu teatel kavandatakse muuhulgas järgnevaid meetmeid.

Tööd jätkavad lasteaiad. Sellega tagatakse ühiskonna jaoks olulistel elualadel töötavate vanemate laste hoid ja võimaldatakse vanematel tööl käia. Valitsus rõhutab, et teised vanemad ja hooldajad peaksid võimalusel korraldama laste hoidmist kodus. Koolid suletakse, välja arvatud õpe algklassides nende vanemate lastele, kes töötavad ühiskonna jaoks kriitilistel elualadel. Erandjuhtudel jätkatakse ka erivajadustega laste õpetamist. Kooliõpet korraldatakse kaugõppena ja interneti vahendusel.Abituuriumi lõpueksamid toimuvad hiljemalt 23. märtsil. Sõltuvalt valikõppeainetest kaasneb sellega, et ligikaudu üks protsent õpilastest peavad tegema viis riigieksamit viiel järjestikusel päeval.

Keelatakse avalikud kogunemised, millel osaleb enam kui 10 inimest. Vajadusel võidakse elu ja tervise kaitsmiseks piirata inimeste vaba liikumist.

Suletakse muuseumid, teatrid, kultuurimajad, raamatukogud, spordisaalid, päevakeskused jne. Sama soovitatakse teha ka era- ja kolmandal sektoril ning usulistel ühendustel. Soome katoliku kirik on juba teatanud avalike missade lakkamisest.

Keelatakse vanurite jt riskirühmade hooldekodude külastamine. Erandjuhtudel lubatakse külastada kriitiliselt haigeid, lapsi, kelle külastajatel pole haigusnähte, surijaid ning sünnitavat abikaasat.
Enam kui 70-aastastele inimestele antakse tungiv soovitus loobuda võimalusel kontaktidest teiste inimestega. Soovitus ei puuduta parlamendi või valitsusasutuste liikmeid ning kohalike omavalitsuste juhtorganite liikmeid.
Avalikus sektoris rakendatakse võimalusel kodutööd. Kasvatatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mahtu nii avalikus- kui erasektoris. Vajadusel võetakse ühiskonna kasutusesse selle valdkonna erasektori ressurss. Kasvatatakse koroonatestide tegemise võimekust. Kriitilistel elualadel ei lähtuta tööaja- ja korralise puhkuse seadusest – nii era- kui avalikus sektoris. Valmistutakse võimaluseks, et sotsiaal- ja tervishoiutöötajad ning siseturvalisusega tegelevaid töötajaid kohustatakse tööle vastavalt vajadusele.
Alustatakse kiirkorras Soome piiride sulgemisega. Võimaldatakse tööks vajalik piiriületus põhja- ja läänepiiril. Kaupade liikumine jätkub tavapäraselt. Välismaalt naasvad Soome kodanikud ja Soomes alalist elukohta omavad inimesed suunatakse kaheks nädalaks karantiini. Välismaalt naasjatel tuleb tööle naasmise aeg ja kahenädalase viivitusega seotud asjaolud leppida kokku tööandjaga.
Kaitsevägi tagab kõigis olukordades oma tegutsemisvalmiduse.
Toimetanud Illimar Toomet