Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmanda reaktori ehitustööd Foto: Scanpix

Soome elektrivõrguhaldaja Fingrid teatas, et talvel võib Soomes elektri puudusel tulla ette elektrikatkestusi, kuna siseriiklikult ei suudeta tarbimist katta, vahendab ERR.

Soomes sõltub tipuajal elektritarbimise katmine Olkiluoto tuumaelektrijaama kolmanda reaktori kasutuselevõtust ning Rootsi ja Eesti elektritootmisest. Fingridi hinnangul võib Soomes tõusta elektritarbimine 15 100 MW-ni, millest omamaine elektritootmine kataks 12 300 MW ja 600 MW hoitaks reservis. Olkiluoto kolmas reaktor peaks katma seni Venemaalt imporditud elektri osa.

Fingridi sõnul on Ukraina sõda ja sellest tingitud erakordne olukord, eriti Vene gaasi ja elektri impordi lõpetamine, muutnud elektriturul elektri saadavuse prognoosimise ebakindlaks.

Soome on varasemalt importinud elektri tiputarbimise ajal nii Rootsist kui ka Eestist, kuid praegu on mõlemal riigil probleeme ka siseriikliku tarbimise tagamisega. 

Tuuleenergia on Fingridi sõnul aidanud olukorda leevendada, kuid tegemist on ebastabiilse, ilmastikust sõltuva elektritootmisega, mistõttu olukorra lahendamisel sellele toetuda ei saa. 

Elektridefitsiidi korral lubas Fingrid kohalikke elektritaristu haldajaid teavitada, milline puudujääk on. Hinnanguliselt kestaksid sellised elektrikatkestused kaks tundi.

Toimetas René Allik