Francisco de Goya: Hullumaja, 1812–1819. Pilt: Wikipedia

Teaduskirjastuselt Springer nõutakse "soomuutmise" põhjendatust kahtluse alla seadva teadustöö tsenseerimist. 

Teaduskirjastuse Springer teadusajakirjalt Archives of Sexual Behaviour (Seksuaalkäitumist käsitlevate teadustööde arhiiv) nõuavad sooväänamise aktivistid olulise teadustöö eemaldamist, kuna selles selgitatakse, kuidas "soomuutmine" levib noorte hulgas sotsiaalse nakkusena (contagion*), vahendab Daily Caller.

Teadustöös pealkirjaga "Rutakalt puhkev sooline ebaolek: 1655 võimaliku juhtumi vanemate uuring" (Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases) tõdetakse, et lapsed, kes teismelise eas omandasid äkki soovääniku minakontseptsiooni, olid enamuses naissoost ja suuremas osas käisid "soomuutmise" sooviga kaasas varem tuvastatud vaimsed häired. Springer väidab, et teadustöö eemaldamise põhjuseks on asjaolu, et teadustöö korraldanud teadlased ei küsinud lapsevanematelt nõuetekohast kirjalikku nõusolekut. Ühe uuringu autori, psühholoogiateadlase Michael Bailey'i, sõnul on põhjuseks hoopis teaduskirjastuse poolne sooväänamise aktivistide survele alistumine.  

"Uuringus osalenud lapsevanemad olid mures oma laste pärast ja seda määral, et olid valmis osalema suuremahulises uuringus. Kas nad oleksid seda teinud, kui nad poleks teadnud, et nende abiga kogutud teave saab vähemalt mingis osas avalikuks," küsib Bailey? Ta näitas ajakirjanikele osa uuringu aluseks olevast küsimustikust, kus on selgelt kirjas, et nende vastused avaldatakse ja neid kasutatakse teadustöös.

"Me täname teid küsimustikule vastamise eest. Teie vastused aitavad meil paremini mõista, milliseid lapsi ähvardab rutakalt puhkev sooline ebaolek kõige rohkem ja mida me saame ära teha nende paremaks aitamiseks. Me avaldame uuringu tulemused oma võrguleheküljel siis kui meil on kogutud piisavalt suur valim, et tulemustel oleks teaduslik väärtus," kirjutatakse küsimustiku lõpus. 

Määratluse "rutakalt puhkev sooline ebaolek" tõi teadusvalda meditsiiniteadlane Lisa Littman 2018. aastal. Tema sõnul on noorte "soomuutjate" arvu suurenemise taga eelkõige sotsiaalne mõju. Littmani teadustöö põhjustas samuti libasooliste aktivistide seas pahameeletormi ja nõuti selle tsenseerimist. 

Littmani uuringus tõdetakse, et noored, keda tabas kiirkorras saabuv sooline ebaolek, osalesid sotsiaalmeedias sooväänikute ja nende toetajate gruppides. Samuti leiti, et vaimsete probleemidega noored lasevad palju suurema tõenäosusega sotsiaalselt ja meditsiiniliselt oma sugu "muuta" kui vaimselt terved teismelised.

Sooväänajate ideoloogia keskpunktis on usk, et sotsiaalne sugu on inimesega kaasa sündinud, see võib olla bioloogilisest soost erinev ja sellise kaasasündinud sotsiaalse ning füüsilise soo "ebakõla" tõttu on õigustatud inimeste eluks ajaks meditsiiniliste abinõudega invaliidistamine. Littmani ja Bailey käsitlused näitavad siiski, et suur hulk noori, kes peavad ennast libasoolisteks, elavad läbi siiski ajutist, sotsiaalsest läbikäimisest tingitud eluperioodi, millel pole pistmist tõsiseltvõetava ning alatise sooidentiteediga.

Hiljuti avaldatud artiklis kirjeldas Bailey, kuidas soolise ebaoleku käes kannatavate tüdrukute hulk on viimastel aastatel plahvatuslikult suurenenud. "Rutakalt puhkev sooline ebaolek pakub välja selgituse, et seni mitte nii hästi mõistetavatel põhjustel ähvardab teismeliseeas ja noori naisi sotsiaalse nakkusena leviv väärusk, nagu nad oleksid libasoolised. Eriti ohus on tüdrukud, kellel on kalduvus iseloomuprobleemidele ja kes on kokku puutunud ideedega, nagu sooväänajatest inimesed oleksid midagi tavalist. Nad usuvad juttu, nagu peidetud olekus ja tunnustamata sooväänaja enesemääratlus põhjustab emotsionaalseid probleeme, mida saab ravida ainult "teise sukku üleminekuga".

Sajad inimesed ja viis sooväänikute organisatsiooni allkirjastasid Springerile 5. mail saadetud kirja, milles nõutakse Bailey teadustöö eemaldamist ning Archives of Sexual Behaviour toimetaja Kenneth Zuckeri vallandamist. Kuniks mõlemat nõudmist pole täidetud, lubasid allakirjutanud Springeriga koostööd mitte teha.

Ühe Ameerika Ühendriikide ülikooli ajalooprofessor leiab, et renessanssiajal sotsiaalse nakkusena levinud usk, milles inimesed pidasid ennast klaasist olevaks ja tänapäeva libasoolisusel on väga palju ühist. 

*Ingliskeelse sõna "contagion" teine tähendus on reostus ehk saaste.

Toimetas Karol Kallas