Jean Lecomte du Nouÿ: Eunuhhi unenägu, 1874 Foto: Wikipedia

Šotimaa NHS, Ühendkuningriigi valduse riiklik tervisekassa, avaldas seeria dokumente, millega sooviti eunuhhid määrata sootüsistuste spektri tunnustatud sooks. 

Dokumentide kohaselt jagab Šotimaa Sooidentiteedi Kliiniline Võrgustik (National Gender Identity Clinical Network for Scotland; NGICNS) Maailma Transsooliste Tervise Ametiühingu (World Professional Association for Transgender Health; WPATH) vaateid, et "eunuhhi identiteediga inimesed" kuuluvad sootüsistatud rahva hulka ja nad on üks "kõige vähem nähtav" vähemus, mis võiks saada kasu sootüsistamist toetavast meditsiinilisest abist, vahendab Daily Mail

Kuna Šotimaa avalikkusele tegi selline ettepanek nii palju nalja kui põhjustas laialdast rahulolematust, otsustas Šotimaa valitsus viited eunuhhidele ära "sooravi standarditest" (standards of care) ära kustudada ja esitas vabanduse väites, et selline ettepanek avaldati ekslikult. (Dokumenti on võimalik lugeda internetiarhiivist.)

Dokumendi kohaselt on eunuhh keegi, kellele "on sündides omistatud meessugu ja kelle munandid on eemaldatud või muudetud toimisvõimetuks ning kes peab ennast eunuhhiks" või "indiviidid, kes tunnevad, et nende tõelist mina väljendab kõige paremini määratlus eunuhh". Mehest-eunuhhiks (Male-to-Eunuch; MtE) peetakse selles ametlikuks soodüsfooriaks. Samuti "tunnistatakse", et olemas võivad olla naiseunuhhid, kuid "käesoleval hetkel pole nende kohta piisavalt dokumenteeritud tõestusmaterjali".

Dokumendis soovitatakse, et eunuhhidele osutataks kirurgilist abi ja väidetakse, et sellisest abist keeldumine võib viia eunuhhid olukorrani, kus nad üritavad oma munandite eemaldamise protseduuri, ennast ohtu seades, ise toime panna. 

Dokumendis väidetakse, et eunuhhid üldiselt kas soovivad oma munandite eemaldamist või nende kasutuks muutmist.

Dokumendis anti arstidele ja kirurgidele soovitusi, kuidas protseduure läbi viia ja lisatud oli viide lapseunuhhe kirjeldavale veebilehele.

Ajalooliselt on eunuhhid nende tahte vastaselt mingi teenistuse tarbeks kastreeritud mehed. Eunuhhid on ajaloo jooksul tõusnud võimupüramiidi kõige kõrgematele astmetele, nagu näiteks Hiina keisririikides ja Bütsantsis.

Tänapäeval on olemas hulgaliselt "eunuhhide subkultuure", mille näiteks võib tuua nullod.  

Toimetas Karol Kallas