Toomas Jürgenstein. Foto: Erik Peinar/riigikogu

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetaja, endine sotsiaaldemokraatide parlamendisaadik ja praegune Tartu volikogu liige Toomas Jürgenstein kirjutab, et niisamuti nagu peaks vastu astuma koolikiusamisele, oleks vaja teha kõik rahvahääletuse ärahoidmiseks, et vältida riiklikul tasemel kiusamist.

“Kriitika oma konstruktiivses vormis taotleb maailma parandamist ja vigadest õppimist, kritikaanlus oma destruktiivsuses teeb sageli inimestele haiget,” kirjutab Jürgenstein. “Õpetan usundiõpetust ja filosoofiat, kus arutlused elu suurte küsimuste üle on tavalised ning ikka olen püüdnud seal kritikaanlust summutada. Kritikaanlusest põhjustatud valudest ja kiusamisest püütakse lahti saada kogu meie haridussüsteemis,” nendib ta ning tahab siinkohal tunnustada sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tööd selles vallas.

Rahvahääletus avaks Jürgensteini sõnul aga riiklikul tasemel ukse kritikaanlusele, ning tema hinnangul on selleks ettevalmistavaid repliike juba kuulda olnud, näiteks ühe tollase ministri [Mart Helme – toim] soovituses, et osa meie inimesi peaks jooksma Rootsi(s). “Niisamuti nagu peaks vastu astuma koolikiusamisele oleks vaja teha kõik rahvahääletuse ärahoidmiseks, ikka selleks, et vältida riiklikul tasemel kiusamist,” on Jürgenstein veendunud.

Kritikaanlusest hoidumise kõrval tahab Jürgenstein teisena tähelepanu juhtida ka liigse lihtsustamise ohtlikkusele. “Koolis õpime inimest mitmes õppeaines: bioloogias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, usundis, muusikas – tegelikult kõikides õppeainetes. Üldine järeldus on, et bioloogilistes, kultuurilistes ja sotsiaalsetes suhetes inimene on keeruline olend,” kirjutab ta.

Üheks korrektse mõtlemise aluseks on Jürgensteini sõnul hoidumine liigse lihtsustamiste eest. “Hoiatavalt väidab ka Murphy seadus, et igale keerulisele probleemile on olemas lihtsad, endastmõistetavad, ent valed lahendused. Rahvahääletusel tahetakse aga inimeste elu kogu oma mitmekesisuses ja keerulisuses tuua ühiskonna ette must-valge otsusena: jah või ei. Vähemalt minu käsitluses on see vastuolus õpetamise üldisemate põhimõtetega,” põhjendab Jürgenstein.

Toimetas Martin Vaher