Sotsid soovivad seadustada "homoabielu". Foto: sotsid.ee

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) lubab oma valimisprogrammis kehtestada "abieluvõrdsuse" perekonnaseaduses ning võidelda soolise ebavõrdsusega ühiskonnas. Samuti toetatakse "tasakaalustatud" rändepoliitikat ja pagulaste vastuvõtmist.

"Kehtestame abieluvõrdsuse perekonnaseaduses," lubavad sotsialistid oma valimisprogrammis.

Samuti lubatakse taunida soolist ebavõrdsust mistahes ühiskonnaelu valdkonnas: "Peame oluliseks soolist tasakaalu ettevõtete juhtorganites. Järgime soolist tasakaalu valimisnimekirjade koostamisel."

Ühtlasi soovitakse võidelda palgalõhega: "Võrdväärse töö eest tuleb maksta inimestele võrdset tasu nii avalikus kui ka erasektoris."

Sotsid soovivad keelustada ka vaenukõne ning taunivad vaenu õhutamist. Nad leiavad, et kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil peab kuuluma karistust raskendavate asjaolude hulka.

Nad toetavad ka "tasakaalustatud" rändepoliitikat, mis peaks soodustama kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ja ettevõtjate saabumist Eestisse ning mis on vastutustundlik maailma konfliktikolletest põgenevate inimeste aitamisel.

Samuti soovivad nad tagada aastaks 2030 Eesti ülemineku taastuvenergiale. Selleks tahavad nad arendada välja meretuulepargid ja soosida päikeseenergia hajutatud väiketootmist.

Ühtlasi lubavad nad võtta vastu kliimaseaduse, "mis seab selged eesmärgid ja annab seaduslikud raamid otsuste tegemiseks kõigile valitsemistasanditele ja sektoritele".

"Moodustame teadlastest koosneva alalise kliimanõukogu, mille ülesandeks on varustada valitsust värskeima teadusinfoga ning seirata kliimaeesmärkide saavutamiseks rakendatud meetmete piisavust," lubavad nad.

Lisaks soovivad nad kahekordistada just üksikvanema lastetoetust.

Toimetas Martin Vaher