Patriarh Ignatius Ephrem Joseph III Yonan

Ajal, mil Süüria, Iraak ja teised Lähis-Ida riigid langevad üha ulatuslikumalt vägivaldsete islamiterroristide kätte, kisendavad piirkonna kristlikud juhid abi järele. Siiski on nende appihüüded jäänud vastuseta, kuna lääneriikide juhid näivad olevat keskendunud üksnes poliitilistele ja majanduslikele probleemidele.

Alltoodud videos kõneleb Süüria, Iraagi ja Liibanoni katoliiklaste juht patriarh Ignatius Ephrem Joseph III Yonan olukorrast, mille tunnistajaks ta ise igapäevaselt on.

Patriarhi räägitust nähtub, et kristlaste olukord on mainitud riikides tunduvalt hullem, kui välismaailm seda endale teadvustab. Patriarhi sõnul kahaneb tema kari iga päevaga ning tal ei ole selle peatamiseks jõudu, samal ajal kui need, kellel on võimu sündmustesse pööre tuua, ei tee seda. Seepärast ei kõhkle patriarh Yonan poliitilisi juhte teravalt kritiseerida.

"Me ei suuda teha midagi selleks, et peatada meie inimeste hävingut," ütleb ta, "kuna lääneriigid on meid hüljanud, isegi reetnud. Ja me tõesti süüdistame oma kristlastest vendi läänes – nii Põhja-Ameerikas kui ka Euroopa Liidus – meie häda ignoreerimise pärast."

Tema sõnul lähtuvad lääneriikide poliitilised juhid pelgalt majanduslikust oportunismist ja hoiavad naftarikaste riikidega nagu Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid iga hinna eest poliitilisele korrektsusele tuginevaid suhteid, unustades samal ajal Süüria inimeste olemasolu ja kannatused.

"Praegusel ajal riskime täieliku lootuse kaotusega," võtab patriarh olukorra kokku.

Keda konkreetselt peab patriarh tema kodumaal aset leidvate õuduste toimepanemise eest vastutavaks?

"Ennekõike Ameerika Ühendriike, Prantsusmaad, Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu. Aga kahjuks ka teised riigid, mis üksnes lömitavad suuremate ja tugevamate riikide ees ja kuuletuvad neile," vastas patriarh konkreetselt.

Ta usub, et lääs on hüljanud kristlikud väärtused ja asunud selle asemel teenima maiseid huve. "Ehk on nad unustanud oma põhimõtted, oma kristlikud juured ja evangeelsed väärtused ning asunud otsima üksnes raha ja kasu."

"See haavab meid aga tõsiselt ja teeb haiget. Just selle pärast süüdistame lääneriike, kes on meid tõesti hüljanud," kordab ta oma seisukohta. "Ja nagu ma juba ütlesin, on meid tegelikult lausa reedetud."

Tervikkujul saab intervjuud vaadata siit.

Allikas: Church Militant