Tuulikud ja päikesepaneelid. Foto: Bigstockphoto

Taastuvenergia moodustas möödunud aastal 30% kogu maailma elektritoodangust. Rekordiliselt kõrge roheenergia tootmise tase sai teoks valdavalt tänu päikese- ja tuuleenergia kasvule. Selle fakti tõi esile mõttekoda Ember oma hiljuti avaldatud aruandes. 

"Seoses rekordiliselt laialdase päikese- ja tuuleenergiataristu väljaehitamisega on 2023. aastast alates saabumas uus fossiilse energiatootmise vähenemise ajastu," väitis Ember oma raportis.  

Taastuvate energiaallikate kasv 2023. aastal oleks olnud iseenesest küllaldane, et vähendada heitkoguseid globaalses energiasektoris. Siiski ei saanud see teoks, kuna söepõhine elektritootmine kustutas tehtud sammud. 

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) viimane heitkoguste aruanne näitas käesoleva aasta alguses, et hoolimata fossiilkütuste kasutamise vähenemisest arenenud majandusega riikides, tõusid ülemaailmsed elektritootmisega seotud heitkogused 2023. aastal taas rekordiliselt kõrgele tasemele, kuna söe kasutamine suurte arengumaade poolt (loe: Hiina) suurenes jätkuvalt ning seda valdavalt hüdroenergia defitsiidi tõttu.  

Hoolimata taastuvenergia tootmisvõimsuse peaaegu 50-protsendilisest kasvust eelmisel aastal, mida juhtis fotogalvaanika ja Hiina uute roheenergia komplekside hüppeline kasv, on kliimaleppe COP28 eesmärk kolmekordistada roheenergia tootmine 2030. aastaks praeguste kasvukõverate tingimustes jätkuvalt kättesaamatu, muutes Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide saavutamise võimatuks. 

Toimetas Adrian Bachmann