Kaja Kallas ja Tanel Kiik. Illustratsioon: Varro Vooglaid

Tallinna Halduskohus avalikustas 15. märtsil otsuse, millega kuulutas Kaja Kallase juhitava Reformi- ja Jüri Ratase ohjatava Keskerakonna tegevuse Covidi maski- ning süstisunni kehtestamisel inimeste põhiseaduslike õiguste piiramiseks. 

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liikmed ei olnud rahul Kaja Kallase juhitava Reformierakonna ja Jüri Ratase ohjatava Keskerakonna valitsuse poolse inimeste Covidi piirangutega ahistamisega ja kaebasid selle kohtusse. Kaebuse aluseks on Kallase ja Ratase valitsuse 23.08.2021 korraldus nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" ja selle 10. punkt, millega sunniti inimesi kandma maski ning ennast eksperimentaalsete, väidetavalt Covidi vastu aitavate, ainetega süstima. 

Tallinna Halduskohus, kohtuniku Andreas Paukštyse isikus, avaldas 15. märtsil otsuse, mille resolutsiooni esimene punkt kõlab:

Tuvastada Merry Aarti, Riho Breiveli, Peeter Ernitsa, Kalle Grünthali, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Martin Helme, Ruuben Kaalepi, Kert Kingo, Rene Koka, Leo Kunnase, Alar Lanemani, Siim Pohlaku, Anti Poolametsa, Paul Puustusmaa, Henn Põlluaasa, Urmas Reitelmanni ja Jaak Valge suhtes Vabariigi Valitsuse 23.08.2021.a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" õigusvastasus osas, milles see: a) nõudis punktis 10 nimetatud tegevustes osalemise eeldusena COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist ning kohustas esitama tõendi enda vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise tõendamiseks; b) kohustas kandma avalikes siseruumides viibimisel kaitsemaski või katma nina ja suu.

Lühemalt kokku võttes ütleb kohus, et Kallase ja Ratase valitsuse maskisund ja sundsüstimine, mida see kehtestas Eesti teadlaskonna – alates immunoloogidest ja molekulaarbioloogidest kuni lõpetades "nügijatega" –, stratkommarite ning rahvatervisetööstuse häälekal toetusel, eiravad Eesti riigikorra alustala põhiseadust ja kehtivaid õigusakte.

Kohus juhtis tähelepanu ka Kallase ja Ratase kehtestatud piirangute vastuolule elementaarse loogikaga. Kohtuotsuse 43. punktis võib lugeda:

"Kohus on seisukohal, et vaktsineerimine ja vaktsineerimata isikute tegevustes osalemise piiramine ise ei saa olla põhiõiguste riivamise legitiimne eesmärk. Tegemist on nakkushaiguse leviku tõkestamise abinõuga (NETS § 7) ja vaidlustatud korralduste mõttes piiranguga. Kohus rõhutab, et põhiõigusi riivavaid piiranguid ei saa kehtestada piiramise enda pärast. Samamoodi ei saa piirangute kehtestamise eesmärki siduda piirangute puudumisega (ehk eesmärgiga hoida ühiskonda avatuna). Sel põhjusel ei ole vaidlustatud korralduste eesmärgid legitiimsed ning juba siinkohal võib asuda seisukohale, et sellisele eesmärgile suunatud piirangud ei saagi olla proportsionaalsed."

Üle korrates: "Kohus rõhutab, et põhiõigusi riivavaid piiranguid ei saa kehtestada piiramise enda pärast. Samamoodi ei saa piirangute kehtestamise eesmärki siduda piirangute puudumisega (ehk eesmärgiga hoida ühiskonda avatuna)."

Ratas ja Kallas ründasid inimeste põhiseaduses sätestatud, kõige aluseks olevaid, õiguseid ja tegid seda kohtu hinnangul lähtudes soovist rikkuda inimeste põhiõiguseid ("piiramise enda pärast"). Samuti ei käi Eesti seadusandlusega kokku lahendused laadis, kus inimeste vabastamise eesmärgil pannakse nad esmalt vangi. 

EKRE esimees Martin Helme kommenteeris sotsiaalmeedias kohtuotsust: 

"Mäletate, kuidas me korrutasime nagu papagoid, et valitsuse koroonarežiimi kehtestanud määrus on ebaseaduslik. Korrutasime ka seda, et tegelikult kehtestati Eestis sisuline sundvaktsineerimine. Kallased-kiiged [terviseminister Tanel Kiik] seletasid tuimalt üleoleva irvega näol, et oh-ei, mingit sundvaktsineerimist ei ole, kaitske teisi ja ennast ja seadust peavad täitma kõik, meeldib see neile või mitte."

Ta nimetas "balsamiks hingele" otsuse punktides 39, 42, 46, 48, 56, 68, 72, 75, 77, 78 ja 79 kirjeldatud Kallase ja Ratase valitsuse koroonapoliitika seadusrikkumisi.

Kohtuotsust täiskujul on võimalik lugeda siit.

Toimetas Karol Kallas