Foto: Rawf8/Bigstockphoto.com

Tallinna halduskohus rahuldas esmaspäeval Eestisse samasoolise partneri juurde elama asuda sooviva ja selleks elamisluba taotlenud, kuid politsei- ja piirivalveametilt (PPA) keelduva otsuse saanud naise kaebuse ja otsustas, et amet peab elamisloataotluse uuesti läbi vaatama, vahendab Postimees.

PPA väitis kohtus, et kuna Eestis perekonnaseadus ei tunnista samasooliste liite abieluna, siis on ka välismaal sõlmitud “homoabielu” kehtetu.

Tallinna halduskohus leidis aga, et eelmisel aastal jõustunud kooseluseaduse kohaselt on Eesti õiguskord aktsepteerinud samasoolisi paare perekonnana ning et seega laieneb neile põhiseaduses sätestatud perekonnaelu kaitse.

Seejuures viitas halduskohus ka Tallinna ringkonnakohtu lahendile, mille kohaselt pole samasooliste abielu tunnustamiseks Eestis avalikust korrast lähtuvat või muud põhimõttelist takistust.

Eesti Inimõiguste Keskuse hinnangul on vaidlusest ühe ameeriklanna elamisloa üle saamas vaidlus välisriikides sõlmitud “homoabielu” tunnustamise ja selle õiguslike tagajärgede üle Eesti riigis.

“Kui vaidlus peaks jõudma sellel või järgmisel ringil riigikohtuni, ei ole välistatud lahend, mis võrdsustab välismaal sõlmitud samasooliste abielud heteroabieludega,” märkis keskus.

Tallinna halduskohtust võidu saanud lesbipaar, kelle toetuseks tegi ETV saade “Pealtnägija” novembri alguses emotsioonidest nõretava propagandistliku loo. Ekraanitõmmis

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid on varem sama kaasust kommenteerides öelnud, et Eestis kehtiva õiguse kohaselt ei ole riigil mingit kohustust välisriigis sõlmitud “homoabielu” abieluna tunnustada.

“Vastupidi, perekonnaseadus määratleb kohe esimese paragrahvi esimeses lõikes abielu mõiste, sätestades, et “abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel”. Sama seaduse paragrahvis 10 on sätestatud, et samast soost isikute vahel sõlmitud abielu on tühine. Tehingu tühisuse kohta ütleb aga tsiviilseadustiku üldosa seadus paragrahvis 84, et tühisel tehingul ei ole mitte mingeid õiguslikke tagajärgi ehk seda sama hästi kui ei eksisteeri. Seega on “homoabielu” midagi niisugust, millel pole Eesti Vabariigis õiguslikus mõttes mitte mingisugust tähendust,” selgitas Vooglaid.

Paari päeva eest tõi ETV saade “Ringvaade” avalikkuse ette pikka aega homoaktivist Reimo Metsa eestvedamisel väldanud, ent seni salajas hoitud protsessi, mille tulemusena on Eesti Vabariigis esmakordselt kantud rahvastikuregistrisse abieluna samast soost isikute liit. Vastav kohtuotsus jõustus, kuna sotsist minister Andres Anvelti juhitud siseministeerium hoidus selle vaidlustamisest riigikohtus.

Vooglaiu sõnul on selle otsuse näol tegu väga halva ja ohtliku pretsedendiga, mille mõju ulatub konkreetse kaasuse piiridest palju kaugemale.

“Selle otsuse jõustumisega on Eesti õigussüsteemis põhimõtteliselt aktsepteeritud, et abieluna võib õiguslikult käsitleda ka samast soost isikute liitu. Sisuliselt tähendab see “homoabielu” omavolilist legaliseerimist mõne kohtuniku poolt, olgugi, et Eestis ei saa samast soost isikute vahel abielusid sõlmida,” märkis ta.

“Seda, mida homoliikumisel ei ole õnnestunud teha demokraatliku õigusloomeprotsessi kaudu, püütakse nüüd saavutada jõhkralt oma pädevust ületavate kohtunike abil, nö tagaukse kaudu. Minu hinnangul on tegu kohtuliku kuritegevusega, mis õõnestab ulatuslikult kogu riigivõimu ja eriti kohtuvõimu autoriteeti,” võttis Vooglaid oma hinnangu kokku.

Kõnealuseid kohtuotsuseid on raske täpselt kommenteerida, kuna vähemalt Tallinna Ringkonnakohus keeldus otsuse väljstamisest, põhjendades seda delikaatsete isikuandmete kaitsmise vajadusega.