Tallinna Ringkonnakohus. Foto: kohus.ee

Eile välja antud kohtumääruses tõdeb Tallinna Ringkonnakohus, et valitsuse poolt kehtestatud karantiin COVID-19 viirusega seoses ei pruugi olla põhiseaduspärane.

Kohtuvaidluses on kaebajateks on isikud, kes taotlevad, et COVID-19 viiruse läbipõdemine annaks sama pika koroonapassi kehtivuse aja, mis on vaktsineeritutel. Kohus leiab kohtumääruses, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses sisalduv volitusnorm, mille alusel Vabariigi Valitsus kehtestas 10-päevase karantiininõude, võib olla vastuolus põhiseadusega, sest see on väga üldise iseloomuga. 

Kohus tõdeb, et karantiiniga kaasnevad sellele allutatud inimestele nii liikumisvabaduse piirang kui – nagu koroonaviiruse pikaajalise ja laialdase leviku korral – erinevate muude põhiõiguste, sh õiguse haridusele, õiguse valida töökohta, eneseteostuse vabaduse ulatuslikud piirangud. Põhiseaduses sätestatud demokraatia põhimõte nõuab, et kõik olulised põhiõiguste piirangud tuleb ette näha seadusega selgelt ja ammendavalt ning täidesaatvale riigivõimule antud volitus peab piirduma piirangu üksikasjade täpsustamisega või vältimatult vajalikuga, arvestades, et seaduse kehtestamine on aeganõudev. 

Kohtu esialgsel hinnangul saab valitsus kehtestada karantiini ainult piiratud ajaks. Praegusel juhul ei ole volitusnormis ette nähtud karantiini maksimaalset ajalist kestust või ühe isiku suhtes karantiini kohaldamise maksimaalset sagedust. 

Ühtlasi leiab kohus, et avalik huvi ei õigusta aga viiruse leviku seisukohalt võrdväärses olukorras olevate inimeste ebavõrdset kohtlemist. Nagu selgitatud, ei ole selge, et kaebajad kujutavad vaktsineeritud inimestega võrreldes viiruse leviku seisukohalt suuremat ohtu. Läbipõdenud inimeste korduv haigestumus on Eestis olnud äärmiselt madal, on kohus seisukohal.

Allikas: Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus 09.11.2021

Toimetas René Allik