Tallinna Ülikoolis saab uuest õppeaastast studeerida Eesti LGBT+ kogukonna ajalugu. Foto: Wikimedia Commons

Algaval õppeaastal on Tallinna Ülikoolis võimalik õppida seksuaalsuse ja Eesti LGBT+ kogukonna ajalugu, mille käsitlemine on ülikooli sõnul selgelt oluline nii ühiskondliku sidususe suurendamiseks kui ka üldhariduslikel eesmärkidel. Ka Tallinna Tehnikaülikool kutsub oma üliõpilasi üles külalisüliõpilasena seda ainet võtma, vahendab Delfi.

“Sooliste identiteetide, seksuaalsuse ja LGBT+ kogukonna ajalugu on sotsiaalselt oluline ja tundlik teema, mille käsitlemisel on vaja põimida diskreetsust ja aktivismi. Teema käsitlemine on selgelt oluline ühiskondliku sidususe suurendamiseks ja ka üldhariduslikel eesmärkidel,” põhjendab ülikool aine õppekavasse võtmist.

Aine raames käsitletakse eelkõige uue seksuaalsuse tärkamist 1990ndate iseseisvunud Eestis ning Eesti LGBT+ kogukonna lähiajalugu, mis on omavahel läbipõimunud. Ülikooli sõnul pakub see projekt “praktilisi ja teoreetilisi probleeme, uurimise ja avastamise võimalusi”.

Sellise aine õppekavasse toomise eesmärgiks peaks ülikooli sõnul olema lähiajaloo queer-uuringute põhiprobleemide kaardistamine praktilise ja konkreetse uurimisprojekti läbiviimise seisukohalt.

Selle raames selgitatakse siis üliõpilastele, mida üldse tähendavad queer-uuringud ning soolise identiteedi ja seksuaalsuse ajalooline uurimine ning millised võiksid olla üliõpilaste käepärased võimalused “teadustöö” läbiviimiseks selles vallas.

Ülikool kutsub kõiki osalema

Õppetöö LGBT+ aine raames saab olema töötubade ja tudengite poolt ettevalmistatud arutelude ja rühmatöö vormis ning kuna ülikooli hinnangul võiks teema puudutada kõikide instituutide üliõpilasi, siis ei ole ka õppeainel osalemine piiratud. Ka Tallinna Tehnikaülikool kutsub oma üliõpilasi üles külalisüliõpilastena seda ainet võtma.

Toimetas Martin Vaher