Foto: Tartu Ülikooli Kliinikumi Facebooki leht

Objektiivile laekunud vihje kohaselt annab Tartu Ülikooli Kliinikum patsientidele teada, et vatuvõtule tulijatelt oodatakse Covid-19 vaktsiinide manustamist.

Patsientidele saadetavas e-kirjas sisalduv formulatsioon ei ole päris selge, mistõttu pole arusaadav, kas Covid-19 vaktsineeritust käsitletakse vastuvõtule pääsemise tingimusena või on tegu lihtsalt soovitusega.

Sõnastus, mida kasutatakse, on järgmine: "Kliinikum ootab, et olete enne ambulatoorsele vastuvõtule või uuringutele saabumist end COVID-19 vastu vaktsineerinud. Pakume Teile võimalust end vaktsineerida ette broneerimata L. Puusepa 8 hoone J-korpuse galeriis."

Vihjega Objektiivi poole pöördunud inimene küsib põhjendatult, millega saab niisuguse nõude esitamist põhjendatuks pidada, võttes arvesse ühelt poolt seda, et teadaolevalt pole Eestis praegu suurt Covid-19 viiruspuhangut, ja teiselt poolt seda, et teadaolevalt ei vähenda Covid-19 vaktsiinide manustamine märkimisväärselt ei selle viirusega nakatumist ega ka viiruse edasiandmist.

Ühtlasi tõusetub küsimus sellest, kas haiglal on üldse õiguspärane kõnealust nõudmist esitada.

"Haiglal võib olla igasuguseid ootusi, aga õiguslikku alust niisuguse nõudmise esitamiseks, et vastuvõtule pääsevad üksnes inimesed, kes on hiljutisel ajal lasknud endale Covid-19 vaktsiine süstida, kindlasti ei ole – selline nõudmine on vaktsineerimisvabaduse põhimõttega selgelt vastuolus," toonitab SAPTK õiguskeskuse partner Henno Nurmsalu.

Nurmsalu lisab, et kui mõni haigla keeldub kellelegi teenuseid osutamast põhjusel, et patsient ei ole Covid-19 vastu vaktsineeritud, tuleks võtta ühendust SAPTK õiguskeskusega, mis on valmis niisuguse diskrimineerimise lõpetamiseks õigusabi osutama.

Toimetas Varro Vooglaid

KÜSIMUSED TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUMILEFrom: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>Subject: Küsimus Covid-19…

Posted by Varro Vooglaid on Sunday, September 25, 2022