Paljud maailma juhtivad tehisintellektiga tegelevad teadlased tunnevad tõsist muret potentsiaalselt katastroofiliste tagajärgede pärast, mis võivad kaasneda autonoomselt tegutsevate ja surmavat jõudu omavate relvade väljatöötamisega.

Selle probleemi teadvustamiseks on rajatud veebileht autonomousweapons.org, millega kutsutakse poliitilisi liidreid töötama ühiselt autonoomsete relvade väljatöötamise, tootmise ja kasutamise keelustamise nimel.

Samuti on probleemi selgitamiseks tehtud ülaltoodud video, mis ilmestab, kui tõsine oht võib selliste relvade väljatöötamise ja levikuga kaasneda.

Autonoomsed relvad valivad sihtmärke iseseisvalt ning langetavad ise otsuse ka rünnaku teostamise kohta. Näiteks võivad sellisteks relvadeks olla ründevõimekusega multirootorid (droonid), mis suudavad iseseisvalt (üha enam ka nutiseadmetes kasutatava) näotuvastuse või muude kriteeriumide alusel inimesi üles otsida ja tappa.

Teadlaste hinnangul on tehisintellekti areng jõudnud sinnamaale, kus sellel baseeruvate relvade väljatöötamine ei ole mitte aastakümnete, vaid aastate küsimus. Seejuures kirjeldatakse tehisintellektil baseeruvate relvade tulekut kui relvastuse arengu kolmandat etappi pärast püssirohu kasutuselevõttu ja tuumarelvade väljatöötamist.

Kaader videost

Tehisintellektil baseeruvate relvade pooldajate sõnul võimaldaks nende kasutamine jõuda soovitud eesmärgini senisest palju väiksemate kaasnevate kahjudega. Kriitikute sõnul on aga ülimalt teravaks probleemiks asjaoulu, et robotitel puudub moraalne vastutus seoses langetatud valikute ja nende elluviimisega. Sellega seoses räägitakse arusaadavatel põhjustel ka hädavajadusest töötada välja tehisintellektiga robotite eetikakoodeks.

Teadlased toonitavad, et praegusel hetkel on võtmeküsimuseks, kas erinevad riigid ja sõjanduskorporatsioonid alustavad tehisintellektil baseeruvate relvade väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks võidujooksu ehk võidurelvastumist või siis suudetakse jõuda kokkuleppele niisuguste relvade väljatöötamisest ja kasutamisest hoidumiseks.

Kuivõrd autonoomsete relvade väljatöötamine ei nõua erinevalt näiteks tuumarelvadest raskesti kättesaadavate ja ülikallite materjalide kasutamist, võivad need hakata massiliselt levima, olles ideaalseks vahendiks näiteks palgamõrvade elluviimisel ning teatud etniliste gruppide vastu suunatud rünnakute teostamisel.

Projekti eestvedajad kutsuvad inimesi üles liituma temaatilise petitsiooniga ning juhtima erinevate riikide poliitikute tähelepanu kõnealusele probleemile, et nad teadvustaksid oma vastutust sellele tendentsile vastu seista.