Liivaskulptuur Foto: Piqsels

Stanfordi Ülikooli ajuteadlaste uuring purustab progressiusu sooideoloogia müüdi, nagu mees ja naine oleksid "sotsiaalne konstruktsioon".

Stanfordi ülikoolis toime pandud uuringus vaadeldi 1500 noort täiskasvanut vanuses 20 kuni 35 aastat. Närviteadlased toetusid tõigale, et iga inimese aju näitab puhkeseisundis ainukordset "sõrmejälge". Kasutades tehisaru abi määrasid teadlased kõigi 1500 noore täiskasvanu osutatud sõrmejälje ja võrdlesid omavahel meeste ning naiste ajumustreid.

Nii naiste kui meeste puhkeseisundi aja ajutegevuse mustrid olid väga erinevad ja need ei kattunud mitte üheski punktis. Tulemustest järeldatakse, et naiste ajus toimuvad protsessid on meeste ajus toimuvast suurel määral erinevad. 

Stanfordi teadlased kaardistasid lisaks funktsionaalse magnettomograafia (fMRI) toel vaatlusaluste kognitiivse talitluse mustrid, mis on seotud näiteks intelligentsusega. Meeste ajude teatud sidemete mustrid ennustasid nende tunnetuslikku talitlust, nagu näiteks intelligentsi. Selline meeste puhul kehtiv mudel naiste puhul kognitiivset talitlust ei ennustanud. 

Meeste ja naiste aju "sõrmejäljed" on väga erinevad ja ei kattu. tSNE on andmeanalüüsi moodus. Allikas: Ryali et al 2024

Naiste ajudes osutasid kognitiivsele talitlusele, nagu näiteks intelligentsile, teistsugused fMRI mustrid. Meeste puhul need mudelid ei kehtinud.

Uuringutulemustest võib jõuliselt eeldada, et kognitiivse talitluse määra(tle)jad (determinandid) on meeste ja naiste ajudes üdini erinevad. 

Kui varasemad uuringud näitasid meeste ja naiste ajutegevuses suuri sarnasusi (toetab sooideoloogia nn kontiinumi hüpoteesi), siis kõnealuse uuringu toime pannud teadlaste kokkuvõte kõlab: "Meie tulemused esitavad seni kõige ülekaalukama ja üldistavama tõestusmaterjali, mis lükkavad ümber senise kontiinumi hüpoteesi ning näitavad kindlalt, et inimese aju funktsionaalne ülesehitus on sooti erinev."

Toimetas Karol Kallas