Silt: õppimine


Metauuring kuulutab digiõppe kasutust

Valencia Ülikooli teadlaste uuring sedastab, et trükitud teksti lugemine parandab noorte funktsionaalset lugemisoskust digitaalse tekstiga võrreldes kaheksa kuni kümme korda paremini.