Foto: UNEP kodulehekülg

Prestiižne Briti teadusajakiri Lancet avaldas seisukoha, mille järgi peaksid inimkesksed tervisekeskused muutuma mitmekesisemaks ja uus lähenemine One Health peaks endas kätkema kogu ökotervikut alates inimesest kuni loomade ja taimedeni.

Kõrgetasemeline One Health ekspertide kogu defineerib uut vaadet tervisekeskustele kui „integreeritud, unifitseeritud lähenemist, mis püüdleb jätkusuutlikule tasakaalule ja optimeerib inimeste, loomade ja ökosüsteemide tervist. See tunnistab, et inimeste, kodu- ja metsloomade, taimede, ja laiemalt keskkonna (sealhulgas ökosüsteemide) tervis on omavahel tihedalt seotud ja vastastikuses sõltuvuses". 

Uue lähenemise eesmärk on parandada üleilmset tervisejulgeolekut. One Health on vundament ühiskonna kõige eksistentsiaalsemate ohtude, toitumise ja toidujulgeoleku, antimikroobse resistentsuse ja kliimamuutuste mõistmiseks ning nendega tegelemiseks, seisab teadusajakirjas. 

Muuhulgas mööndakse toimetuse juhtkirjas, et uue lähenemise ja mõtlemise tulemuseks on tunnistamine, et kõik on võrdsed ja kõike tuleb võrdselt ka kohelda, mis on erinev senisest arusaamisest, kus kogu tervishoiusüsteem on inimesekeskne. 

„Covid-19 pandeemia annab meile olulise näite One Health lähenemise vajalikkusest," tõdeb Lancet. „Pandeemia haldamisel toimunud edu ja vigade analüüsid on aidanud prioriseerida tervisesüsteeme ning pakkuda vaktsiine ja viirusvastaseid ravimeid." Ühtlasi ollakse seisukohal, et pandeemia põhjuste mõistmine eeldab laiemat ökoloogilist perspektiivi. Kuna aga pandeemiast ei ole täielikult õppust võetud, oleme veel jäänud tulevaste surmavate viirushaiguste sihtmärgiks. 

„Üks One Health lähenemise tulemusi on inimese surve vähendamine keskkonnale – mis on iseenesest tähtis meditsiiniline sekkumine," märgitakse juhtkirjas. 

Ühtlasi peetakse juhtkirjas vajalikuks, et uut lähenemist ei teostataks vaid arenenud riikides, vaid ka vaesemates maades. 

„Oma tõelises tähenduses on One Health üleskutse mitte ainult tervise, vaid ka ökoloogilisele võrdusele," osutab Lancet.

Toimetas René Allik