John Wayne vesternis The Comancheros (1961). Foto: Wikimedia Commons

Austinis asuva Texase ülikooli vaimse tervise keskuses on käivitatud programm aitamaks meessoost tudengeil "saavutada kontroll oma soolise identiteedi üle ning arendada endas terve maskuliinsuse taju."

Ülikooli hinnangul võib mehelikkus osutuda meestele "piiranguks", eriti kui neil kästakse "käituda kui mees" või olla mehiselt "edukas" ja perele "leib lauale tuua," vahendab PJMedia.

Kuigi meestele võib meeldida nõrgematele appi minna, "inimeste eest hoolt kanda" ja "aktiivne" olla, võivad sellised omadused akadeemikute arvates osutuda ohtlikuks, sest "traditsioonilised ideed maskuliinsusest asetavad mehed jäikadesse (või piiravatesse) lahtritesse, mis takistavad neid emotsionaalselt küpseks kujunemast."

Õppejõud "loodavad," et nende ülikoolis tudeerivaid noormehi "ei taba just praegu neid [mõtteteri] lugedes süütunne, olles ise sellistes maskuliinsuse definitsioonides osalenud."

Pigem "võimestagu see [programm] teid tsüklist välja murdma!"

Toetades vanemaid: isa kui perekonna kaitsja