Trump on ülemkohtu üksmeelsest otsusest julgustatud. Foto: Wikimedia Commons

USA ülemkohus lubas eile üksmeelselt jõustuda teatud osadel president Donald Trumpi poolt kehtestatud sissesõidukeelust kuue terrorismiga seonduva islamimaa elanikele.

Seega on teatud määral taastatud direktiiv, mis takerdus alama astme kohtute poolt tekitatud tõketesse.

Kohus kuulab sügisel ära keeluga seotud argumendid ning piiras arutelude ajaks direktiivi mõju isikutele, kel on selged sidemed inimeste, ettevõtete või organisatsioonidega Ameerika Ühendriikides.

Sissesõidukeeld kui selline jääb jõusse ilmselt vähemalt kuni oktoobrini, mil ülemkohtus leiavad aset edasised arutelud.

Trump näeb ülemkohtu üksmeelset 9 : 0 otsust kui suurt võitu riiklikule julgeolekule.

Ta selgitas taas, et "ei saa presidendina lubada maale inimesi, kes tahavad teha meile halba."

Piirangutega jõustuv sissesõidukeeld puudutab Iraani, Liibüat, Somaaliat, Sudaani ja Jeemenit.