IRL-i esimees Margus Tsahkna ja sotside esimees Jevgeni Ossinovski näivad olevat leidnud ideoloogilise teineteisemõistmise. Fotod: Jaanus Leesment, Postimees/Scanpix

Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski soovivad anda inimestele õiguse "muuta oma sugu" ilma meditsiinilise sekkumiseta. Ministrite sõnul edendab "soovahetuse" lihtsustamise läbi "transsoolistele" vastutulemine välissuhtlust ja majandusvabadusi ning "parandab rahvusvahelisi hinnanguid Eesti kohta".

Sotsiaalministeerium tahab anda inimestele õiguse "muuta oma sugu" ilma meditsiinilise sekkumiseta. Tsahkna ja Ossinovski poolt ühiselt välja käidud plaani kohaselt poleks "soovahetusel" enam sõnaõigust ei tervise- ega muudel ekspertidel, vahendab Eesti Ekspress.

"On oluline tunnustada isiku sugu lähtuvalt tema enda tunnetusest," kirjutavad Tsahkna ja Ossinovski ühiselt allkirjastatud dokumendis ning toonitavad, et "kolmanda osapoole sekkumine kellegi personaalsesse otsusesse peaks olema välistatud."

Seega poleks ettepaneku kohaselt tarvis "soovahetuseks" teha ei operatsiooni ega hormoonravi – piisaks sellest, et "täisealine ning teovõimeline isik" esitab politseisse avalduse oma soo või isikukoodi muutmiseks.

Väljavõte Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski ettepanekuid sisaldavast dokumendist, millega soovtakse oluliselt muuta "soovahetuse" korda.
Kas see ongi Eesti seisakust väljaaitamise plaan? Väljavõte Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski ettepanekuid sisaldavast dokumendist, millega soovtakse oluliselt muuta "soovahetuse" korda.

Ettepaneku kohaselt peaks kõik mehed saama õiguse nõuda enda riiklikku tunnistamist naiseks ja naised jällegi õiguse nõuda enda ametlikku tunnistamist meheks. Nn soomuutumise avalduse esitamisele järgneks vähemalt pooleaastane ooteaeg, misjärel teeks politsei registritesse kande ja väljastaks inimesele dokumendid tema "uue soo" kohta.

Seejuures ei piirduks asi vaid registrikannete tegemise ja uue isikutunnistuse väljastamisega. Lisaks sellele oleks "soovahetajal" õigus saada endale ka uus autojuhiluba, koolitunnistus ja ülikoolidiplom ehk teisisõnu oleks "soovahetajal" sisuliselt õigus nõuda minevikust pärinevate dokumentide riiklikku võltsimist.

Märkimisväärselt poleks ühele inimesele lubatud "soovahetuste" arv piiratud – pooleaastase ooteaja puhul saaks iga soovija muuta oma sugu kuni kaks korda aastas.

Tsahkna ja Ossinovski usuvad, et "soovahetuse" lihtsustamine edendab välissuhtlust ja majandusvabadusi ning „parandab rahvusvahelisi hinnanguid Eesti kohta".

Tsahkna ja Ossinovski ei usu, et lihtsustatud "soovahetuse" lubamine mõjuks negatiivselt Eesti julgeolekule või aitaks seksuaalkurjategijatel oma isikut varjata. Küll aga usuvad nad, et "soovahetuse" lihtsustamine edendab välissuhtlust ja majandusvabadusi ning et vastutulek transsoolistele parandab Eesti rahvusvahelist kuvandit:

"Ettepanek avaldab mõju välissuhtlusele – demokraatiat, inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, majandusvabadusi ja arengut edendav väärtuste ruum. Eesti on deklareerinud pühendumust inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisele ning edendamisele nii Eestis, kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena. Uue inimõigusi ja võrdset kohtlemist arvestava regulatsiooni loomine parandab rahvusvahelisi hinnanguid Eesti kohta."

"Soovahetamise" uue korra väljatöötamiskavatsuse allkirjastas Eesti Ekspressi väitel eelmisel aastal esimesena sotsiaalkaitseminister Tsahkna, mille järel pani oma nime alla ka tervise- ja tööminister Ossinovski. Ettepaneku vastu oli Reformierakond eesotsas siseminister Hanno Pevkuriga.

Äsja peaministriks saanud Jüri Ratase seisukoht seoses Tsahkna ja Ossinovski poolt eelmise valitsuse töö käigus välja käidud "soovahetusplaaniga" ei ole seni teada.

Käesoleva aasta alguses tuli varem IRL-i kuulunud võrdõigusvolinik Liisa Pakosta välja ideega, et Eesti Vabariik peaks hakkama hüvitama nn soovahetusoperatsioonide kulusid.