Vähirakud Foto: Piqsels

Ühendkuningriigi statistikaameti andmed näitavad, et Covid-19 masssüstimisega kaasnes seninägematu teismeliste ja 20ndates kuni 40ndates eluaastates inimeste kiiresti metastaseeruvate vähijuhtumite ning -surmade hulk. 

Ühendkuningriigi statistikaameti (Office for National Statistics; ONS) andmeid lahkas Wall Streeti endine suurandmete analüütik Edward Dowd. Paljud onkoloogid kirjeldavad noorte seas esinevat vähisurmade hulga suurenemist kui aastakümneid kestnud vastavate arengute muutust halvemuse suunas, vahendab GlobalResearch.  

The Defenderile antud intervjuus rääkis Dowd, et tema ja tema koostööpartnerid, kelle hulgas on mitmeid tippteadlasi, andmeanalüütikuid ja rahanduseksperte, vaatasid üle kõik rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni (ICD-10) Ühendkuningriiki puudutavad surmapõhjuste koodid. Uuringu perioodiks määrati aastad 2010 kuni 2022 ja uuriti halvaloomuliste kasvajate arengutrende (koodid C00 kuni C99).

ICD-10 koodid on haiguste diganooside, sümptomite ja protseduuride rahvusvaheline liigitus, mida arstid kasutavad ühtse statistika eesmärgil ja mis on koostatud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt. 

Dowdi sõnul joonistus teadlaste jaoks välja tähelepanuväärne muster: kui kõik 2021. ja 2022. aasta Walesi ning Inglismaa vanemate inimeste surmad olid koodidega tähistatud, siis 8 protsenti 15- kuni 44-aastaste inimeste 2021. aasta- ning 30 protsenti sama vanusegrupi 2022. aasta surmadest, pole tänaseni kodeeritud. 

"Kui keegi heidab hinge haiglas, siis jääb tema elust ja surmast maha jälg, mis osutab, milline oli elust lahkumise põhjus," rääkis Dowd. "Kui noor inimene saab surma auto rataste all, jalutades tänaval või magades, siis korraldatakse selle peale uurimine ja surma täpse põhjuse määramine võtab aega."

Analüütiku sõnul on puuduvad surmakoodid "märk noorte liigsuremuse probleemist".

Kuid isegi hoolimata puuduvatest koodidest annavad 2021. aasta 92 protsenti ja 2022. aasta 70 protsenti järele jäänud kodeeritud surmadest "tugeva signaali noorte inimeste vähisurmade kohta. Andmetest selgub märkimisväärne pahaloomuliste kasvajate tõttu kasvanud surmade hulk, mis hakkas suurenema 2021. ja kiirenes märkimisväärselt 2022. aastal.

"2022. aasta liigsurmade hulga kasv on statistiliselt väga märkimisväärne (erakordne sündmus)," kirjutab Dowd uuringus. "Tulemused osutavad, et alates 2021. aasta lõpust hakkas välja kujunema uudne nähtus, mis tõi Ühendkuningriigis 15- kuni 44-aastaste inimeste seas kaasa suurema suremuse halvaloomuliste kasvajate tõttu."

Uuring näitab, et 2022. aastal kasvas Ühendkuningriigis järgmiste vähisurmade hulk 15- kuni 44-aastaste vanusegrupis:

 • 28 protsenti suurenes naiste surmaga lõppenud rinnavähi juhtumite hulk.
 • 80 protsenti suurenes naiste ja 60 protsenti meeste kõhunäärme vähi tõttu saabunud surmade hulk.
 • Käärsoole vähi tõttu heitis hinge 55 protsenti rohkem mehi ja 41 protsenti rohkem naisi.
 • 120 protsenti suurenes surmavate melanoomide hulk meestel ja 35 protsenti naistel.
 • 35 protsenti suurenes meeste ja 12 protsenti naiste ajuvähi surmade hulk.
 • 60 protsenti suurenes meeste ja 55 protsenti naiste "täpsustamata organite" vähisurmade hulk.
Inglismaa ja Walesi pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmade arvu kasv protsentides võrreldes 2010–2019 aastatega. Hall – rinnavähk, roheline – ajuvähk, oranž – käärsoolevähk, kollane – määratlemata organi vähk, sinine – pahaloomuline melanoom.

Dowdil aitas uuringut koostada üks tema mõttekoja Humanity Projects partneritest Carlos Alegria

Alegria sõnul keskenduti uuringus noorematele, 15- kuni 44-aastastele inimestele, kuna selles vanusegrupis on märkimisväärselt suurenenud seletamatute ja ebatavaliste vähijuhtumite (sealhulgas nn "turbovähkide") hulk.

Analüütikute meeskond selgitas esmalt välja 2010–2020 aastate "normaalse" vähisurmade määra, mis nende sõnul oli, kui mõned üksikud kõrvalekalded välja arvata, tähelepanuväärselt ühesugune. Peale massilist Covid-19 vastu süstimise algust kasvas vähisurmade arv märkimisväärselt.

Uuringust selgub muuhulgas:

 • 15–44-aastaste naiste seas on suurimaks vähisurmade põhjuseks rinnavähk, mis moodustab ligikaudu 25 protsenti kõigist 2022. aasta selle grupi halvaloomuliste kasvajate tõttu saabunud liigsurmadest. Järgmine naiste jaoks kõige ohtlikum vähk, vaadates liigsurmasid, on käärsoole ja emakakaela vähk.
 • Surmaga lõppenud vähijuhtumite arv kasvas 2022. aastal märkimisväärselt nii noorte meeste kui naiste seas, kuid noori mehi puudutas see eriti tõsiselt. Aju-, käärsoole- ja kõhuvähk moodustasid kokku 30,9 protsenti noorte meeste 2022. aasta surmaga lõppenud vähijuhtumite suurenemisest.
 • "Määramata asukohaga" (without specification of site) vähkide hulk, mis osutab kiirele metastaasile teistesse organitesse ja mida üldiselt nimetatakse "turbovähkideks", hulk kasvas 2022. aastal "plahvatuslikult". Selliste vähkide hulk suurenes märkimisväärselt 2021. ja 2022. aastal naiste ja 2022. aastal meeste hulgas. Avastatud vähid olid avastamise hetkel tõenäoliselt juba ajanud oma siirded teistesse organitesse. Kuna vaatlusaluse vanusegrupi inimesed ei pea käima vähikontrollis, siis tõenäoliselt oli tegemist kiire vähi arenguga. 
 • 2022. aastal kasvas meeste nahavähist tingitud surmade määr 118 protsenti.
 • Võrreldes 2010–2019 aastate arengutega, muutus 2021. ja 2022. aastal märkimisväärselt seedetrakti vähkide olemus. Eriti kasvas käärsoole vähi (ICD-10 kood C18), kõhuvähi (C16) ja söögitoru vähi (C15) hulk ja eriti puudutas see mehi.
 • Kõhunäärme vähi juhtumite arv suurenes märkimisväärselt nii naistel (2022. aastal) kui meestel (2021. ja 2022. aastal). Põhjuseid, miks nimetatud vähijuhtumite arv kasvas kõigepealt meestel ja seejärel naistel, tuleb Dowdi hinnangul lähemalt uurida.

Dowdi sõnul peaksid arstid ja meditsiiniteadlased kindlasti lähemalt uurima statistikast tuletatud arenguid, mis osutavad, et Covid-19 süstide ning vähkide-liigsurmade vahel võib olla seos.

Meditsiiniteadlase ja radioloogi Dr Chris Flowersi sõnul on Dowdi välja selgitatud andmed "väga murettekitavad". Tema sõnul on sarnaseid vähisurmade hulga märkimisväärseid suurenemisi tuvastatud peale Pfizeri ja Moderna eksperimentaalsete modRNA süstiainete kasutamist kogu läänemaailmas. Viidatud ainetega on ära süstitud hinnanguliselt vähemalt 5,55 miljardit inimest ehk 72.3 protsenti kogu maailma rahvastikust.

Flowersi sõnul pole tema kolleegid, kelle seas on patolooge, radiolooge, onkolooge, sisehaiguste- ja intensiivravi arste ning meditsiiniteadlaseid, kes tegutsevad nii Ühendkuningriigis kui Ameerika Ühendriikides, kunagi näinud sellist noorte inimeste surmavate vähijuhtumite hulga kiiret kasvu, nagu toimus 2022. aastal. 

Flowersi sõnul kinnitab Dowdi uuring, mida ta koos oma kolleegidega on täheldanud juba üle aasta: vähijuhtumite arv on suurenenud kaks kuni kolm korda ja seda eriti nooremate inimeste seas. Eriti murettekitav on tema hinnangul nõndanimetatud "turbovähkide" hulga suurenemine. ""Turbovähki" esineb just noortel inimestel. Näiteks kui inimene võib ühel päeval olla täiesti terve, siis järgmisel päeval uuringule minnes avastatakse tal äärmiselt pahaloomuline kasvaja ja ta on nädalaga läinud," kirjeldas olukorda Flowers.

"Kasvajad ei kasva ainult kiiremini, vaid ühel inimesel esineb sagedamini mitut tüüpi vähke. Selline asi juhtus varem väga-väga harva. Ma olen noorte inimeste juures tuvastanud väga kiiresti arenevaid vähke," jätkas ta.

Toimetas Karol Kallas