Ühendkuningriigi teadusuuringus tuvastati, et lapsed ei kujuta vanematele märkimisväärset Covid-19 nakatumise riski. Foto: Hippopx

Ühendkuningriigi teadlaste 12 miljonilise inimese valimiga teadusuuringust selgub, et laste ja noortega koos elamine aitab vähendada vanemate Covid-19 surmade riski.

Ühendkuningriigi teadlased vaatlesid 12 miljoni inimesega toimunud kohortuuringus riigi esimese ja teise Covid-19 laine põhjal, kuidas kuni 18-aastaste lastega koos elamine mõjutab lastevanemate haigestumist, mida võrreldi ilma lasteta elavate täiskasvanute haigestumisega. 

Uuring, mis kannab pealkirja "Lastega koos elamise seos Covid-19 järelmitega: 12 miljoni Inglismaa täiskasvanu OpenSAFELY [-terviseandmete analüüsimise tarkvaraplatvorm] kohortuuring" (Association between living with children and outcomes from covid-19: OpenSAFELY cohort study of 12 million adults in England) ilmus teadusajakirja British Medical Journal käesoleva aasta 18. märtsi numbris. 

Uuringu eesmärgiks oli teha selgeks, kuidas erineb Covid-19 haigestumise ja haiguse järelmite risk täiskasvanutel, kes elavad koos lastega ja kes ei ela koos lastega. Uuringus vaadeldi Inglismaa [Ühendkuningriigi osa] Covid-19 esimest lainet, mis kestis 2020. aasta 1. veebruarist kuni 31. augustini ja teist lainet, mille ajaliseks kestuseks on määratud 1. september kuni 18. detsember 2020. 

Kohortuuringu tellis NHS England (Inglismaa Riiklik Terviseteenistus). Kohortuuring (cohort study) on kontseptsioonilt lähedane eksperimentaaluuringule. Kohortuuringus talletab epidemiologist kas kõik uuringus osalevad inimesed puutuvad haigusega kokku või mitte ja seejärel jälgitakse osalisi, kas nad jäävad huvi pakkuvasse haigusesse haigeks.  

Uuringus vaadeldi Inglismaa esmaabi-, hospidaliseerimiste ja intensiivravi ning surmade andmeid.

Uuringus osales 12 miljonit 18 ja vanemaealist perearstide juures 1. veebruarist kuni 1. septembrini 2020 registreeritud inimest, kes jagati kahte gruppi (kohorti).

Uuringus mõõdeti kuidas lastega koos elamine mõjutab nakatumise, Covid-19ga haiglasse, või intensiivraviosakonda sattumise, elik surma riski. 

9 334 392 täiskasvanu, kes olid 65 eluaastast nooremad, vaatlemisel ei tuvastatud esimese laine ajal oluliselt suuremat lastega koos elamisest tingitud SARS-CoV-2 nakatumise, Covid-19 haiglasse, või intensiivraviosakonda sattumise, elik surma riski.

Teise laine ajal suurenes alla 18-aastaste laste ja noortega koos elavate alla 65-aastaste täiskasvanute risk nakatuda Covid-19 ning sattuda sellega haiglasse 0,01 kuni 0,05 protsenti. Mõlema laine ajal tuvastati, et lastega koos elamine vähendas täiskasvanutel nii Covid-19 seotud kui mitte seotud surmade riski. 

65-aastaste ja nooremate täiskasvanute tuvastati teise laine ajal, et 0–11 aastaste lastega koos elamine suurendas SARS-CoV-2 nakatumise riski 10 000 inimese kohta 40–60 võrra, 810 (inimesed, kes ei elanud koos lastega) asemel 850–870 nakatumiseni lastega koos elavate inimeste puhul. Haiglasse sattumise juhtumite hulk kasvas 10 000 inimese kohta 1-5 inimese võrra 160st kuni 161–165 (0,01–0,05 protsenti). 

12 kuni 18 aastaste noortega koos elamisel suurenes SARS-CoV-2 nakatumiste hulk 10 000 alla 65 aastase täiskasvanu kohta 160–190 võrra (1,6–1,9%) ja haiglasse sattunud inimeste hulk 10 000 vaatlusaluse kohta 2–6 inimese võrra (0,02–0,06 protsenti). 

Uuringu kokkuvõttes leitakse, et kuigi lastega koos elamine suurendas pisut Covid-19 nakatumise riski, siis raskete haigestumiste kasv oli marginaalne ja surmade arv nooremate lastega koos elamise puhul hoopis vähenes.

Nimetatud vaatlusandmed pärinevad ajast enne vaipvaktsineerimist ja nende põhjal saab teha järelduse, et laste vaktsineerimise, või nende kooliskäimise valvamise ja piiramisega, "millega kaitstakse täiskasvanuid ning vanaemasid", kaasnevad suuremad kahjud kui neist on kasu. Teadaolevalt vaktsineerimine Covid-19 juhtumi külge saamise riski ära ei hoia ja eelpoolkirjeldatud pea olematud riskid lastega koos elavatele täiskasvanutele jäävad suure tõenäosusega samaks.

Toimetas Karol Kallas