British Petroleumi naftaplatvorm Põhjameres Foto: Scanpix

Ühendkuningriik lahkub energiaharta lepingust (ECT), mis kujutab endast 1994. aastal sõlmitud pakti, mis võimaldab nafta- ja gaasiettevõtetel kaevata valitsusi nende kliimapoliitika tõttu kohtusse, et saada sedasi hüvitist saamata jäänud kasumi eest.

Energiaharta leping loodi algselt eesmärgiga edendada rahvusvahelisi investeeringuid energiasektorisse. Tegemist on lepinguga, mis on ajalooliselt kaitsnud fossiilkütuste investoreid. 

Jõupingutused energiaharta lepingu ajakohastamiseks, mida Ühendkuningriik peab "vananenuks" (pidades silmas ÜK rohepöörde ideest kantud "netonulli" kliimapoliitikat) on tänaseks ebaõnnestunud, mis on viinud olukorra ummikseisu.

Ühendkuningriigi valitsus teatas seetõttu 22. veebruaril, et ta lahkub energiaharta lepingust "pärast seda, kui jõupingutused selle vastavusse viimiseks netonulliga on ebaõnnestunud".

Pärast ettevõtjate, tööstuse ja kodanikuühiskonna seisukohtade kaalumist algatavad ministrid Ühendkuningriigi väljaastumise leppest, mis jõustub ühe aasta pärast.

Ühendkuningriik ei ole ainus Euroopa riik, mis on fossiilkütuste edasi kasutamisele kindlust pakkuvast leppest välja astumas – Prantsusmaa, Hispaania, Holland ja kuus muud ELi liikmesriiki on teatanud sarnastest sammudest.

Ühendkuningriigi sõnul on ettepanekud lepingu ajakohastamiseks olnud Euroopa riikide vahel kuude kaupa läbirääkimiste objektiks, kuid jõudnud sellest hoolimata ummikusse.

Ühendkuningriigi valitsus usub, et otsus lepingust lahkuda "toetab Ühendkuningriigi üleminekut "netonullile" ja tugevdab ÜK energiajulgeolekut".

"Energiaharta leping on vananenud ja vajab kiiresti reformi, kuid läbirääkimised on takerdunud ja selle mõistlik uuendamine tundub üha ebatõenäolisem," ütles Ühendkuningriigi energiajulgeoleku ja netonullipoliitika minister Graham Stuart oma avalduses.

"Liikmeks jäämine ei toetaks meie üleminekut puhtamale ja odavamale energiale ning võib meid isegi karistada meie maailmas kõige eesrindlikumate jõupingutuste eest netonulli saavutamiseks," teatas Stuart.

Keskkonnakaitsjad tervitasid Ühendkuningriigi väljaastumist EÜ asutamislepingust innukalt.

"Sellest uskumatult vigasest lepingust lahkumine on meie keskkonna ja kliima jaoks suurepärane võit," sõnas Kierra Box organisatsioonist "Maa sõbrad" (Friends of the Earth), vahendas BBC. 

Toimetas Adrian Bachmann