Cornwelli ülikool lubab võtta luubi alla tudengite hulgas esinevad eelarvamused, millest palutakse vastavate kanalite kaudu teatada. Foto: Igor Stevanovic/Bigstockphoto.com

Cornwelli ülikool julgustab õppureid kandma ette juhtumitest, kus kursusekaaslased "reageerivad negatiivselt" plaanitavale programmile "Safe Space" propageerimaks LGBTjne-elustiili ning jagamaks välja rinnamärke ja plakateid sõnumiga "meie ei salli diskrimineerimist".

Negatiivsetest reaktsioonidest tuleks ette kanda eelarvamustest teatamise töörühma liikmete kaudu, kirjutab CampusReform.

Eelarvamused on ülikooli kodulehel defineeritud kui "kitsarinnalisuse, kiusamise või heidutamise aktid" üksikisikute või rühmade "tegeliku või tajutava erinevuse (ingl. k. diversity)" aspektide alusel.

Mullu kanti koolis ette 113 eelarvamuse juhtumit, millest 28 olid seotud sooidentiteedi- või väljendusega.

Näiteks saatis "üks tudeng teisele meili, mis sisaldas kirjakohta Piiblist, kus olid esile toodud teatud kategooriad, sealhulgas homoseksuaalid. Meil oli saadetud vastusena kutsele [seksuaalset] orientatsiooni puututavale üritusele ning [kutse saatnud] tudeng tundis end seetõttu sihtmärgina."