Erinevalt liberaalidest ja globalistidest tuleks rahvuslikult ja konservatiivselt meelestatud inimestel näha Ungaris mitte paariariiki, vaid head eeskuju selle kohta, kuidas ehitada väärikalt iseseisvuse ideaalist lähtuvat ja oma rahvuslik-kultuurilist identiteeti au sees hoidvat riiki, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Sel nädalal avaldasime Objektiivis eksklusiivintervjuu Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga, kes selgitas Ungaris toimuva tagamaid ning ka seda, miks on liberaalne meedia kujundanud tema riigist nii negatiivse kuvandi. Forrai sõnul lähtub Ungari valitsus oma tegevuses demokraatia ja rahvusriigi ideaalidest ning kristliku elukäsitluse põhialustest, vastandudes nii ilma valehäbita liberalismi, globalismi ja multikultuursuse ideoloogia nõudmistele.

"Minu arust võitlus rahvuslikku identiteeti pooldavate, kristlike juurte ja suveräänsuse hoidjate ning rahvusriikide tähtsust kahandavate ning migratsiooni toetavate poliitiliste jõudude vahel jätkub ka tulevikus. Ükskõik kui palju meid selle eest ka kritiseeritakse, oleme uhked oma kristlike juurte ja traditsioonide üle, mida me kavatseme ka tulevikus kaitsta," toonitas Forrai riigimehelikult.

Kui „orbanism" tähendab truudust riikliku iseseisvuse, rahvusliku identiteedi ja kristliku elukäsitluse ideaalidele, siis kannab Objektiiv „orbanismi maaletooja" tiitlit rahulolevalt ja uhkelt, sõltumata sellest, mida liberaalsed ringkonnad arvavad.

Sama visioon kajastub samuti sel nädala uuesti Objektiivis avaldatud tõlge Ungari peaministri Viktor Orbani poolt ca aasta aja eest peetud kõnest, kus ta ütles Ungari suhtes sanktsioone kavandava Euroopa Parlamendi ees seistes, et „ma seisan siin ja kaitsen oma kodumaad, sest vabadus ja demokraatia, iseseisvus ja Euroopa on ungarlaste jaoks au küsimus."

Orbani kõne kujutab endast tervikuna suurepärast näidet iseseisvale riigile kohasest mõtlemisest ja hoiakust, aga mõned lõigud tasub eraldi esile tuua:

  • "Ungari otsuseid langetab parlamendivalimistel valija ise. Teie ei väida siin muud, kui et ungari rahvas ei ole küllalt usaldust vääriv otsustamaks, mis on tema huvides. Teie arvate paremini teadvat kui ungari rahvas ise, mida Ungari vajab. Seepärast pean ma tõdema, et see aruanne ei austa Ungari inimesi."
  • „Meie vahel on ja tekib ka tulevikus vaidlusi. Me oleme eri arvamustel Euroopa kristliku olemuse ning rahvaste ja rahvuskultuuride rolli suhtes, me saame teisiti aru perekonna olemusest ja kutsumusest ning meil on risti vastupidised arvamused migratsioonist. Kui me tõesti taotleme ühtsust mitmekesisuses, siis ei tohiks meie eriarvamused anda põhjust ühegi riigi sildistamiseks ja kõrvale jätmiseks ühise otsustamise võimalusest. Meie ei söandaks kunagi vaigistada neid, kes meiega samal arvamusel ei ole."
  • "Ungarit tahetakse hukka mõista selle eest, et Ungari inimesed on otsustanud mitte muuta oma kodumaad sisserändemaaks. Paraja austuse, aga täie meelekindlusega olen vastu sellele, et Euroopa Parlamendi sisserände- ja migratsioonipooldajate jõud ähvardaksid, šantažeeriksid ja laimaksid Ungarit ja ungarlasi valesüüdistuste alusel. Ma teavitan teid austusega sellest, et olenemata, millise otsuse te langetate, Ungari ei anna väljapressimisele järele. Ungari kaitseb oma piire, peatab illegaalse migratsiooni ja kaitseb oma õigusi, kui vaja siis ka teie vastu."

Küll oleks kosutav, kui ühel päeval saaks ka Eesti poliitikute esituses näha rahvusvahelisel tasandil sellist sirgeselgsust, mis käiakse välja enesekindlalt ja sirgjooneliselt, ent samas rahulikult ja väärikalt – ilma liigselt sõnu pruukimata, ent samas jätmata midagi olulist kellelegi meeldimise huvides ütlemata.

Kuigi Ungaris on kindlasti palju probleeme – nagu neid leidub igas riigis –, väärivad selle suursuguse ajalooga rahva ja riigi püüdlused teostada vaenulikust kriitikast hoolimata iseseisvuse ideaali sügavat austust. Olgugi, et Objektiivil ei ole mingit erilist missiooni olla Viktor Orbani ja tema poliitika eestkõnelejaks Eestis, ei häbene me ka eelnevalt välja toodut silmas pidades vähimalgi määral meile eelmise aasta lõpus Postimehe poolt häbimärgistamise taotlusega kaela riputatud silti, nagu oleks me „orbanismi maaletoojad".

Kui „orbanism" tähendab truudust riikliku iseseisvuse, rahvusliku identiteedi ja kristliku elukäsitluse ideaalidele ning veendumust, et oma riik on ennekõike mõeldud oma rahvale, siis kannab Objektiiv „orbanismi maaletooja" tiitlit rahulolevalt ja uhkelt, sõltumata sellest, mida liberaalsed ringkonnad arvavad. Sama võiks teha kõik teised rahvuslike, konservatiivsete ja kristlike ideaalide eest seisvad jõud, avaldades Ungarile solidaarsust ja toetust.

Päisepildil on Budapesti linnas Doonau jõe kaldal kõrguv Ungari parlament, millest on saanud üks riigi kõige tuntumatest sümbolitest. Võimsa neogooti stiilis ehitise näol on tegu suurima hoonega Ungaris. Parlamendihoone valmis 1902. aastal arhitekt Imre Steindli projekteerituna.

Foto: RAndrey/Bigstockphoto.com

Ungari suursaadik Objektiivile: Eesti ja Ungari on teineteisele palju lähemal, kui esmapilgul paistab

Orbán Euroopa Parlamendi ees: Ungari kaitseb oma piire ja oma õigusi – kui vaja, siis ka teie vastu!