Ungari peaminister Viktor Orban Strasbourg'is Euroopa Parlamendi ees Sargentini raporti asjus kõnet pidamas. Foto: Scanpix

"Ma seisan siin ja kaitsen oma kodumaad, sest vabadus ja demokraatia, iseseisvus ja Euroopa on ungarlaste jaoks au küsimus," ütles Ungari peaminister Viktor Orbán aastataguses sõnavõtus „Sargentini aruande" debatis 11. septembril 2018, Strasbourg'is. Toome lugejateni Orbani kõne tervikuna. 

Austatud härra spiiker! Austatud parlamendi saadikud!

Ma tean, et te olete juba võtnud oma seisukoha. Ma tean, et enamus teist hääletab käesoleva aruande vastuvõtmise poolt. Ma tean ka seda, et minu sõnavõtt teie arvamust enam ei muuda. Ma olen vaatamata sellele tulnud siia teie ette, sest te ei mõista siin hukka üht valitsust, vaid üht riiki ja rahvast. Te mõistate hukka Ungari, kes on seni tuhat aastat olnud kristlike Euroopa rahvaste peres. Te mõistate hukka Ungari, kes on jätnud oma panuse nii töö kui verega – kui ka viimast vaja oli – meie suurepärase Euroopa ajalukku. Te mõistate hukka Ungari, kes haaras relva maailma suurima sõjaväe, Nõukogude armee vastu ja tõi raske vereohvri vabaduse ja demokraatia nimel, ning kui vaja läks, avas oma piirid idasaksa saatusekaaslaste ees. Ungari on oma vabaduse ja demokraatia eest võidelnud. Nüüd seisan ma siin ja näen, et Ungarit süüdistavad siin inimesed, kes on saanud demokraatia pärandina, kes ei ole pidanud võtma vabaduse eest isiklikku riski, ning nemad tahavad mõista hukka Ungari antikommunistliku ja demokraatliku vastupanu vabadusvõitlejaid.

Ma seisan siin ja kaitsen oma kodumaad, sest vabadus ja demokraatia, iseseisvus ja Euroopa on ungarlaste jaoks au küsimus.

Austatud saadikud!

Ma seisan siin ja kaitsen oma kodumaad, sest vabadus ja demokraatia, iseseisvus ja Euroopa on ungarlaste jaoks au küsimus. Ma räägin nii, sest teie ees olev aruanne riivab nii Ungari kui ungari rahva au. Ungari otsuseid langetab parlamendivalimistel valija ise. Teie ei väida siin muud, kui et ungari rahvas ei ole küllalt usaldustvääriv otsustamaks, mis on tema huvides. Teie arvate paremini teadvat kui ungari rahvas ise, mida Ungari vajab. Seepärast pean ma tõdema, et see aruanne ei austa Ungari inimesi. See aruanne sisaldab topeltstandardeid, kuritarvitab võimu, ületab oma võimupiire ning selle vastuvõtmise viis rikub aluslepingut.

Austatud saadikud!

Me oleme eri arvamustel Euroopa kristliku olemuse ning rahvaste ja rahvuskultuuride rolli suhtes, me saame teisiti aru perekonna olemusest ja kutsumusest ning meil on risti vastupidised arvamused migratsioonist.

Meil Ungaris pole demokraatia ja vabadus pelgalt poliitiline, vaid moraalne küsimus. Teie aga tahate langetada moraalse otsuse arvulise ülekaalu põhjal ning mõista hukka üht maad ja rahvast. Te võtate sellega oma õlgadele raske vastutuskoorma, kui Euroopa Liidu ajaloos esmakordselt tahate jätta üht rahvast välja Euroopat puudutavate otsuste langetamisest. Te võtaksite Ungarilt õiguse esindada oma huve Euroopa peres, kuhu ta kuulub. Meie vahel on ja tekib ka tulevikus vaidlusi. Me oleme eri arvamustel Euroopa kristliku olemuse ning rahvaste ja rahvuskultuuride rolli suhtes, me saame teisiti aru perekonna olemusest ja kutsumusest ning meil on risti vastupidised arvamused migratsioonist. Kui me tõesti taotleme ühtsust mitmekesisuses, siis ei tohiks meie eriarvamused anda põhjust ühegi riigi sildistamiseks ja kõrvale jätmiseks ühise otsustamise võimalusest. Meie ei söandaks kunagi vaigistada neid, kes meiega samal arvamusel ei ole.

Austatud härra spiiker!

Kui me tõesti taotleme ühtsust mitmekesisuses, siis ei tohiks meie eriarvamused anda põhjust ühegi riigi sildistamiseks ja kõrvale jätmiseks ühise otsustamise võimalusest. Meie ei söandaks kunagi vaigistada neid, kes meiega samal arvamusel ei ole.

Te tahate jätta sõnaõiguseta riiki, mis langetas ühemõttelise otsuse ka Euroopa valimistel. 2009. aastal hääletas meie poolt 56- ja 2014. aastal 52-protsendiline enamus.

Austatud daamid ja härrad!

Meie oleme Euroopa Parlamendi kõige edukam partei. Meie sotsialistidest ja liberaalidest vastased mõistagi meie edu üle ei rõõmusta, aga maksta ungarlastele kätte selle eest, et nad nende poolt ei hääletanud, ei ole aus ega ole ka euroopalik. Lisaks sellele on see aruanne kirjutatud inimeste poolt, kes ei ole kursis kõige elementaarsemate faktidega. Aruanne tunnistab, et nad on jätnud kasutamata võimaluse saata delegatsioon Ungarisse, mis tähendab, et te langetate oma otsuse, tuvastamata eelnevalt faktide õiguspärasust. Aruanne sisaldab 37 jämedat faktiviga. Selle kohta on eile saanud iga saadik 108- leheküljelise dokumendi.

Austatud kaassaadikud!

Meie liitu hoiab kokku see, et me klaarime oma debatid reguleeritud raamides. Ma olen Ungari nimel sõlminud Komisjoniga kokkuleppeid ja kompromisse meediaseaduse, kohtusüsteemi ja isegi mõningate meie konstitutsiooni lõikude osas. See aruanne ent tühistab meie aastaid tagasi sõlmitud kokkuleppeid. Aga kui te võite seda endale lubada, võite neid kokkuleppeid rikkuda, mis mõtet on siis sõlmida uusi kokkuleppeid ükskõik millise Euroopa asutusega? See, mida teie teete, annab hoobi nii Liidule kui konstruktiivsele kahekõnele.

Austatud kaassaadikud!

Räägime otsesõnu: Ungarit tahetakse hukka mõista selle eest, et Ungari inimesed on otsustanud mitte muuta oma kodumaad sisserändemaaks.

Igal rahval ja igal liikmesriigil on õigus otsustada, kuidas ta oma elu oma enda riigis korraldab. Meie kaitseme oma piire ja otsustame seeüle ise, kellega koos me elada tahame. Me oleme ehitanud tara takistamaks sadade tuhandete illegaalsete migrantide maaletulekut. Me kaitsesime sellega Ungarit ja me kaitsesime sellega Euroopat. Tänane juhtum on Euroopa Liidu ajaloos esimene, kus liit mõistab oma piirivalvurid hukka.

Austatud härra spiiker!

Räägime otsesõnu: Ungarit tahetakse hukka mõista selle eest, et Ungari inimesed on otsustanud mitte muuta oma kodumaad sisserändemaaks. Kohase austuse, aga täie meelekindlusega olen vastu sellele, et Euroopa Parlamendi sisserände- ja migratsioonipooldajate jõud ähvardaksid, šantažeeriksid ja laimaksid Ungarit ja ungarlasi valesüüdistuste alusel. Ma teavitan teid austusega sellest, et olenemata sellest, millise otsuse te langetate, Ungari ei anna väljapressimisele järele. Ungari kaitseb oma piire, peatab illegaalse migratsiooni ja kaitseb oma õigusi, kui vaja siis ka teie vastu. Meie, ungarlased, oleme valmis järgmise aasta maikuu valimisteks, kus inimesed saavad ometi otsustada Euroopa saatuse üle ja võivad tuua demokraatia Euroopa poliitikasse tagasi.

Tänan teid tähelepanu eest!