Victor Orbán Foto: Scanpix

Ungari peaminister Victor Orbán pidas Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vägede lahkumise 30. aastapäeval kõne, milles pakkus välja seitse põhimõtet, kuidas katkine Euroopa Liit ära parandada. 

Orbán leiab, et Euroopa Liit on poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on selle elanike majanduslik ja sõjaline turvamine. Euroopa Liit sündis Külma Sõja ajal lootusega saada üle lahkhelidest ja ühel päeval saavad eurooplased ise otsustada oma saatuse üle. Vaatamata üllatele eesmärkidele leiavad täna näiteks pooled sakslased, et nad ei saa oma mõtteid vabalt väljendada ja kardavad, et kui nad seda teevadki, siis seda võidakse karistada. Eriti peljatakse repressioone kui sõna võetakse islami, oma kodumaa või patriotismi teemal, vahendab uudisteportaal ReMix.

Unagri peaminister tsiteeris endist Tšehhi peaministrit Václav Klausi, kelle sõnul ründavad vaenulikud jõud ühiselt inimkonda, perekonda ja rahvuseid ning see ohustab Euroopa tulevikku. Sellele lisaks tsiteeris Orbán Euroopa Parlamendi asepresidenti Katarina Barley'it, kelle sõnul "peab riigid, nagu Poola ja Ungari, rahaliselt nälga jätma". 

Ta jätkas murega, et Euroopa Liit on hääbumas, osutades statistikale, et 2008. aastal moodustas Euroopa Liidu panus maailmamajanduse kogutoodangust 25 protsenti ja 2018. aastaks langes see 18 protsendini. Orbán pakkus välja seitsme punktise tegevuskava, mis tema arust aitaks Euroopa Liidu arengu paremuse poole pöörata.

1. Rahvusriikide Euroopa asemel ehitab Brüssel imperiaalset Euroopa Liitu, mis toob vältimatult kaasa demokraatia defitsiidi. Pole olemas sellist asja kui ühtne Euroopa rahvas (demos), olemas on ainult rahvusriikide kodanikud ja ainult tänu nendele on võimalik üles ehitada Euroopa demokraatiad. Täna on rahvuslik eneseteadvus vastuolus impeeriumiehitajatega, kes olemuselt on demokraatia vaenlased.

2. Brüsselis on võimu juures inimesed, kelle jaoks integratsioon pole eesmärk, vaid omakasu. See on põhjus, miks need inimesed eiravad traditsioonilisi väärtuseid, ründavad perekondi, rahvusriigi ideed, kristlust ja judaismi. Millest järeldub, et Eurooplased peavad esimesel võimalusel eemaldama Euroopa Liidu alusdokumentidest "üha tihedama liidu" kontseptsiooni.

3. Brüssel on andnud allhanke korras suure osa oma volist Euroopa välistele jõududele, suuremas osas näiteks Ameerika Ühendriikide rahamehe George Sorosega seotud mittetulundusühendustele ja Demokraatliku partei taga olevatele huvirühmadele. Sellise võimu äraandmise tulemuseks on Euroopa Komisjoni muutumine poliitiliseks jõuks, mis näeb vaeva õigusriigi põhimõtete raportite tootmisega liikmesriikide kohta. Kuid nende raportite kirjutamine on allhanke korras antud kirjutada liikmesriikides tegutsevatele MTÜdele, mis pea eranditult kuuluvad Sorose võrgustikku. Seejärel hakatakse nende MTÜde aruannete järele hindama demokraatlikult valitud valitsusi ja need, mis mingil põhjusel ei vasta [Sorose MTÜ-de] nõuetele, saavad tihti karistada.

4. Orbán tõi välja mitu näidet, kuidas Euroopa Liit on majanduslikult maha jäämas. Tema sõnul, kui Euroopa Liit ei osutu tervikuna majanduslikult edukaks, see laguneb. Ungari võtab selle tõttu osa ainult ühistest majandusprojektidest, mis toovad kaasa ühise majandusliku kasu.

5. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu liikmesriikide rahvuslikku ja põhiseaduslikku identiteeti, tuleb luua rahvusriikide põhiseaduslike kohtute esindajatest koosnev institutsioon.

6. Euroopa Liidus peab märkimisväärselt suurenema rahvusriikide parlamentide roll ja võttes aluseks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee, peaksid rahvuslike parlamentide esindajad võtma osa Euroopa Parlamendi tööst. Parlamentide esindajatel peaks olema õigus peatada ELi seaduste loomine juhul, kui see ohustab nende arust riikide suveräänsust. Orbán nimetas seda punase kaardi süsteemiks.

7. Serbia tuleks võtta vastu Euroopa Liitu, sest see on rohkem Liidu kui Serbia enese huvides.

Toimetas Karol Kallas