Viktor Orbán naeratamas Euroopa Parlamendis käesoleva aasta 11. septembril, kus parasjagu vaetakse Ungari-vastaste meetmete variante. Foto: Scanpix

Ungari peaminister Viktor Orbán tänas Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) Ungari valitsusele saadetud toetuskirja eest, milles erakond rõhutas iga riigi õigust ajada suveräänset immigratsioonipoliitikat ja taunis Euroopa Parlamendi otsust karistada Ungarit Brüsselile allumatuse eest sanktsioonidega.

Orbán ütles vastuseks, et migratsioon on meie kontinendi tulevikku silmas pidades kõige olulisem teema.

"Migratsioon on ohuks meie ühtsusele, meie kultuurile ja meie kodanike turvalisusele. Ungari rahvas on väljendanud korduvalt oma muret ja andnud Ungari valitsusele tugeva mandaadi Ungari ja Euroopa piiride kaitsmiseks. Olen veendunud, et hiljutiste Ungari riigi ja ungari rahva vastu suunatud rünnakute põhjuseks on meie otsekohene ja järjekindel migratsioonipoliitika," kirjutas Orbán.

"Võin Teile kinnitada, et minu valitsus ei allu immigratsiooni toetavate Brüsseli bürokraatide väljapressimisele. Olen kindel, et vaid suveräänsete, tugevate ja uhkete rahvusriikide liit on võimeline leidma adekvaatseid lahendusi meie ees seisvatele ajaloolistele probleemidele.

2019. aasta mais asetleidvad Euroopa Parlamendi valimised on Euroopa jaoks ristteel seismise hetk ning Euroopa kodanike hääled saavad olema kompassiks, mis näitab kätte õige suuna. Hindan sügavalt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetust Ungarile ja jään ootama meie edasist koostööd ungari rahva ja eesti rahva hüvanguks. Soovin Teile kõike head ja palju edu Teie äärmiselt vastutusrikkas töös."

EKRE-le saatis tänukirja ka Ungari välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártó.

"Lubage mul avaldada siirast tänu toetuskirja eest, mille saatsite
seoses Euroopa Parlamendi otsusega rakendada Ungari vastu sanktsioone.

Ungari valitsus suhtub sellesse kui äärmiselt kallutatud dokumenti ja
lükkab kategooriliselt tagasi kõik selles leiduvad ebatõesed ja alusetud süüdistused. Oleme veendumusel, et dokument võeti vastu ebaseaduslikult ja seepärast esitame Euroopa Kohtusse sellekohase kaebuse," kirjutas Szijjártó.

"Usume kindlalt, et sanktsioonide läbisurumisega tahab Euroopa
Parlamendi migratsiooni toetav enamus karistada Ungarit kindlameelsuse ja meie valitsuse tegevuse eest illegaalse migratsiooni peatamisel ja Euroopa piiride kaitsmisel.

Me ei nõustu teatud EL-i asutuste püüdlustega liidu jätkuva föderaliseerimise osas, millega piiratakse üha enam liikmesriikide suveräänsust, ja me nõustume Teie erakonna seisukohaga Euroopa kristlike väärtuste ja pärandi hoidmise tähtsuse osas."

Jaak Valge: poliitikas on põhivastasseis globalistliku ja rahvuslik-konservatiivse ideoloogia vahel