EELK peapiiskop Urmas Viilma. Foto: Eesti Kirikute Nõukogu

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma selgitas Objektiivile saadetud vastuses, et erakondade valimisprogrammid, mis toetavad sooneutraalset abielu, eutanaasiat või aborti, on vastuolus Eesti Kirikute Nõukogu poolt kõikidele erakondadele saadetud ettepanekutega. Tema sõnul peab aga iga kristlasest valija Jumalaga palves aru pidades ise selles selgusele jõudma, kas ta teeb mõnda sellist erakonda toetades pattu.

Objektiiv saatis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilmale küsimused seoses liberaalsete erakondade valimisprogrammidega, mis lähevad Objektiivi toimetuse hinnangul vastuollu kristlike väärtustega.

Nimelt kavatseb Reformierakond vastu võtta sooneutraalse kooseluseaduse rakendusaktid ning sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 soovivad seadustada koguni sooneutraalse abielu ehk "homoabielu". Lisaks soovib erakond Eesti 200 seadustada ka eutanaasia ehk abistatud enesetapu.

Sellest tulenevalt küsisime Viilmalt, kas ta nõustub vaimuliku ja kirikujuhina, et need ära toodud erakondade kavatsused on kristluse ja kiriku õpetusega vastuolus?

Ühtlasi küsisime seda, kas ta nõustub ka EELK vaimuliku Veiko Vihuri väitega, et antud juhul ei saa kristlane ilma pattu tegemata neid erakondi valida?

Alljärgnevalt toome ära peapiiskop Viilma vastuse terviklikul kujul:

Eesti Kirikute Nõukogu on saatnud kõikidele erakondadele ettepanekud, millega erakonnad oma valimisprogrammide koostamisel võiks kirikute esindajate arvates arvestada. Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekute seas, mis puudutavad perekonnapoliitikat on öeldud: "Seaduseid ei tohi muuta mistahes viisil eesmärgiga hägustada või rikkuda abielu tähendus ühe mehe ja ühe naise liiduna."

Kui vaadelda erinevate erakondade programmilisi lubadusi, siis on ilmne, et iga erakonna selline lubadus, mille eesmärgiks on abielu tähenduse muutmine mehe ja naise vahelisest liidust millekski teiseks (nt abieluvõrdsus või sooneutraalne abielu kahe inimese vahel, vms) on Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ettepanekutega vastupidise suunaga.

Eesti Kirikute Nõukogu on väljendanud erakondadele oma ettepanekuid esitades ka oma seisukohta elu pühaduse küsimuses järgmiselt: "Samuti on rahva edasikestvuse, sündimata laste eluõiguse ja inimeste vaimse tervise eest seismiseks oluline jätkuvalt tagada raseduskriisi nõustamisteenusele Haigekassa rahastus" ning "Samuti peame oluliseks inimelu hoidmist ja kaitsmist kuni elu loomuliku lõpuni. Soovime, et riik toetaks ja arendaks rohkem palliatiivravi võimalusi, mille eesmärgiks on luua haigetele ja nõrgematele inimväärsed elulõpu tingimused".

Kui mõni erakond on väljendanud oma programmis toetust inimelu katkestamisele enne sündi (nt abort) või enne loomulikku surma (nt abistatud enesetapp või eutanaasia), siis on ka need seisukohad vastuolus Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute poolt sõnastatud ettepanekutega.

Võiks siis öelda, et iga kristlasest valija või loomupärastest humaansetest põhimõtetest lähtuv valija, kes realiseerib kodanikuna oma valmisõigust, peab oma valikuid tehes saama kindluse, et tema poolt toetatav kandidaat ei asuks valituks osutudes taotlema selliseid eesmärke, mis ei ole elujaatavad ja on vastuolus põhimõtetega, mida näiteks kristlikud kirikud Eestis ametlikult esindavad. Ei ole välistatud, et selliseid kandidaate võib leiduda kõikides Riigikogu valimistel osalevate erakondade nimekirjades.

Riigikogu erinevate koosseisude senine demokraatlik toimimispraktika kinnitab, et hoolimata sellest, millise erakonna nimekirjast on inimene Riigikogusse valitud, on tal parlamendiliikmena vabadus Riigikogus hääletades toetada oma erakonna programmis lubatud eesmärkide täitmist või hoopis neist distantseeruda.

Oluline on, et parlamendisaadik ei läheks vastuollu oma põhimõtete või südametunnistusega. Oluline on meelde tuletada, et iga saadik on oma mandaadis vaba. Seetõttu on minu hinnangul oluline jälgida valima asudes mitte ainult seda, mida erakonnad on lubanud, vaid ka seda, kas konkreetne kandidaat neid lubadusi ka isiklikult toetab või hoopis neist distantseerub.

Sõltuvalt lubadusest võib südametunnistuse järgne ja kristlikest põhimõtetest lähtuv tegutsemine tähendada mõnikord erakonna poliitika toetamist, teinekord aga selle mitte toetamist. Selliselt lähenedes ei ole küsimus niivõrd selles, millist erakonda valimistel toetada, vaid selles, millist kandidaati konkreetselt toetada.

Arvestama peab aga loomulikult ka sellega, et iga erakonna nimekirjas kandideeriv isik toetab omale antud häälega ka erakonna häälte kogussaaki ja mõjutab seeläbi ka valimistulemust. See tähendab, et kui ka konkreetne kandidaat Riigikogus ei pruugi mõnd kristlike põhimõtetega vastuolus olevat eelnõu toetada, on temale valimistel antud hääl siiski viinud Riigikogusse ka need inimesed, kes seda vastuolulist eelnõu toetavad.

Kui kaugele ulatub siinjuures valija vastutus oma häält andes, või kas ta teeb valima minnes pattu, on erinevate arvamuste kohaselt erinev. Iga kristlasest valija peab sellele küsimusele Jumalaga palves aru pidades ise vastuse leidma.

Kui tahame aga otsida ilmaliku maailma juurde kuuluvate valimiste kontekstis esmajärjekorras patust käitumist ega oska hästi lahutada keisri osa Jumala osast, leiame pattu igalt poolt. Sest iga toetus igale kandidaadile on patuse inimese toetus patusele inimesele, nagu on ka valima mitte minemine patuse inimese otsus jätta toetamata see kandidaat, kes teeks vähem pattu. Nii võib näha pattu ka valimistest hoidumises.

See viib aga juba kogu olukorra absurdini, sest me ei suuda maailmas patu eest põgeneda. Patu eest saame põgeneda ainult Jumala juurde. Järelikult on parim, mida teha saame see, kui anname endast parima kristlike väärtuste ja õpetuse eest seismisel ning usaldada siinjuures ennast patuse inimesena Jumala armu alla.

Jumala armule lootes muutub ka valimistel iga patuse inimese toetus armu vajava inimese toetuseks armu vajavale inimesele. Ilma Jumala armule lootmata, ei saa me ilma südametunnistuse piinadeta elada ühtegi päeva isegi valimisteni.

Toimetaja märkus: lisaks eelnevalt mainitud liberaalsetele erakondadele toetab ka Erakond Eestimaa Rohelised oma valimisprogrammis sooneutraalset abielu, "soovahetust", eutanaasiat ning aborti.