Roheliste kampaaniatelk. Foto: Facebook/Eestimaa Rohelised

Erakond Eestimaa Rohelised lubab oma valimisprogrammis toetada sündimata laste tapmist ehk abordiõigust, sooneutraalset abielu, "soolist üleminekut" ja eutanaasiat ehk abistatud enesetappu.

Oma valimisprogrammi inimõigusi käsitlevas alapeatükis lubab Erakond Eestimaa Rohelised kaitsta "õigust abordile olenemata ravikindlustuse olemasolust". Samuti toetavad nad inimeste õigust lasta end soovi korral steriliseerida, sidumata seda õigust laste arvu ja patsiendi vanusega.

Järgnevalt lubatakse toetada "soomarkeri muutmise protsessi lihtsustamist ning mittebinaarse soomarkeri võimaldamist dokumentides". Samuti toetatakse niinimetatud soovahetust ehk "soolist üleminekut inimlikul ning austaval viisil", tagades seejuures "psühholoogide ja psühhiaatrite parema ettevalmistuse hindamaks inimese võimet teha läbimõeldud otsus operatsiooni tegemiseks".

Kohe järgmise punktina sedastatakse, et nad pooldavad "sooneutraalset abielu" ja selle sätestamist perekonnaseaduses. Nad lisavad seejuures, et "lähtuvalt usuvabadusest peab usuorganisatsioonidele jääma otsustusõigus seda pühitseda või mitte".

Sellele järgnevas punktis lubatakse aga seista abistatud enesetapu seadustamise eest: "Nii nagu inimesel on õigus otsustada oma elu üle, peab tal olema õigus teha oma surma puudutavaid otsused. Toetame surma demedikaliseerimist ning eutanaasia seadustamist." Nende hinnangul ei peaks ükski inimene surmale vastu minema üksi ning igal inimesel olevat õigus surra oma kodus.

Samasooliste abielu tahavad seadustada ka sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Viimati mainitud erakond toetab samuti abistatud enesetapu seadustamist.

Reformierakond lubab aga vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.