"Päästelaevad" toimetavad vahetpidamata Aafrikast Euroopasse tuhandeid ja tuhandeid uusi "põgenikke". Pildil "päästelaev" Aquarius, pardal 1000 migranti, Salerno sadamas, 26. mai 2017. Foto: Scanpix

ÜRO Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Euroopa majandusala regionaaldirektor Eugenio Ambrosi ütles intervjuus Postimehele, et probleemiks ei ole Euroopasse pürgivate migrantide hulk, vaid teatud riikide soovimatus neid vastu võtta. Ambrosi kritiseeris riike ka selle eest, et migrantidele ei pakuta kõikjal nii head majanduslikku vastuvõttu, kui seda teevad Saksamaa ja Rootsi. Ambrosi leiab, et poliitikud, meedia ja erinevad organisatsioonid peavad muutma avalikku arvamust ning Euroopa Liidus tuleb liikuda suurema ühtlustamise poole.

Ambrosi sõnul ei saa Euroopa puhul üldse rändekriisist rääkida, sest kui jagada prognoosi kohaselt sel aastal Euroopasse saabuvad 200 000 migranti Euroopa elanike arvuga, siis teeb see vaid ühe migrandi iga 2500 elaniku kohta.

“Peamine probleem on hoopis selles, et teatud ELi liikmesriigid ei jaga vastutust ega ole solidaarsed, et taolise sisserändajate arvuga toime tulla,” leiab Ambrosi.

Selleks, et vältida kvoodipagulaste kolimist ühest ELi riigist teise, tuleks kehtestada üle Euroopa samasugused vastuvõtutingimused. Migrantidele tuleb lisaks elamispinnale pakkuda ka töökohti, koole ja ligipääsu tervishoiuteenustusele, samuti võimaldada nende pereliikmetel järele tulla.

Mis puutub avalikku arvamust, siis seda tuleks Ambrosi hinnangul lihtsalt muuta:

“Küsimus on poliitilises juhtimises, selles kas Euroopa riikides võimul olijad seisvad ühtse Euroopa eest või ajavad taga lühiajalist populaarsust.”

Loe lähemalt Postimehest.