Ärritunud moslem ja ehmunud naine. Foto: Elnur/Bigstockphoto.com

President Donald Trumpi poolt islamiterroriga seotud riikidest tulijaile kehtestatud sissesõidukeelu vastu võitlev Havai advokaat teatas, et Ühendriikide põhiseadusega kooskõlla viimiseks tuleb korraldusest eemaldada nõue koguda andmeid aumõrvade kohta.

Oma argumendis sõnas Neal Katyal, et aumõrvade kohta andmete kogumine läheb vastuollu põhiseaduse esimese parandusega: “Kongress ei anna välja ühtegi seadust, milles kiidetakse heaks mõne religiooni kehtestamine või keelatakse mõne usundi vaba praktiseerimine, samuti ei kärbi Kongress sõna- ja ajakirjandusvabadust ega inimeste õigust rahumeelselt koguneda ja esitada valitsusele palvekirju ülekohtu korvamiseks.”

Seega näib Katyal sedastavat, et aumõrvad – tapmised taastamaks perekonna au pärast mitteaktsepteeritava käitumise ilmsikstulekut – on oma olemuselt osa islamist, kirjutab Breitbart.

Tegemist on üllatava argumendiga pahempoolsete vaadetega advokaadi poolt, kuna reeglina rõhutavad seda aspekti islami vastu võitlejad.

Burka varjus on mehel mugav ohvrile ligi hiilida