USA-s asuva New Mexico osariigi ülemkohus otsustas, et kristlastest fotograafidel ei ole õigust oma südametunnistuse vabadusele tuginedes keelduda nn homopulmas pildistamisteenuse osutamisest, isegi kui see on nende religioossete veendumustega vastuolus.

Kohtunik Richard C. Bossoni sõnul peavad kristlased oma religioossete veendumuste arvelt kompromisse tegema, sest see olevat kodanikuks olemise hind.

Ülemkohus otsustas, et Elaine Huguenin ja tema abikaasa Jon rikkusid lesbipaari inimõiguseid keeldudes nende “pühendumise tseremoonial” fotograafina osalemisest.

“Keeldudes samast soost isikutest koosneva paari pühendumis-tseremoonia pildistamisest rikkus fotofirma Elane Photography New Mexico Inimõiguste Seadust – just samuti, nagu rikkunuks seadust keeldumine eri rassidest inimeste pulma pildistamisest,” kirjutas kohus oma otsuses.

Seejuures lükkas kohus tagasi argumendi, et kõnealune diskrimineerimise vastane seadus rikub fotograafi õigust sõnavabadusele, südametunnistuse vabadusele ja usuvabadusele.

Elane Photography’t esindava Alliance Defence Fundi nõuniku Jordan Lorence’i sõnul annab kohtu seesugune otsus tunnistust ideoloogilise diktatuuri suundumustest ühiskonnas.

“Idee, et valitsus võib sundida inimesi taanduma nende elu aluseks olevaist religioossetest tõekspidamistest ja nimetada seda kodanikuks olemise hinnaks on kõhedust tekitav ja pretsedenditu rünnak vabaduse vastu,” ütles Lorence.

Antud kaasus annab tunnistust homoideoloogia pealetungi uutest võitudest võitluses homoõiguste” ja “homoabielu” eest ning homokultuuri peavoolu nihutamisel.

Sellest nähtub väga selgesti, et mida enam nn homoõigused ühiskonnas maksma pannakse, seda enam tõmmatakse koomale traditsiooniliste vaadetega inimeste õigust jääda oma tõekspidamiste juurde ja elada nendega kooskõlas.

Loe lähemalt siit ja siit.

Vt mitmete teiste homoideoloogia diktatuurilistele suundumustele viitavate juhtumite kohta siit.