Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide föderaalne lennuamet kavatseb palgata psühhiaatriliste probleemide ja teiste märkimisväärsete puuetega inimesi, kuna soovib olla mitmekesine ning kaasav.

Föderaalse lennuameti (Federal Aviation Administration; FAA) mitmekesisuse ja kaasamise ilmavõrgulehel kirjutatakse: "Mitmekesisus on oluline osa FAA missioonis, et tagada turvaline ja tõhus reisimine nii riigis sees kui väljaspool," vahendab Fox News

Ameti võrgulehe puuetega inimeste osas selgitab FAA oma puuetega inimeste programmi (People with Disabilities Program; PWD), mis tagab nimetatud inimestele võrdsed töövõimalused. Leheküljel jätkatakse:

"FAA viib PWD eesmärgid ellu mitmesuguste tegevuste kaudu:

Suunatud puuded:
Suunatud puuded on need puuded, mida föderaalvalitsus oma poliitikate osana on tuvastanud töötajate palkamisel eriliselt rõhutamist väärivana. Nende puuete hulka kuuluvad kuulmis- ja nägemisvaegus, puuduvad kehaosad, osaline halvatus, täielik halvatus, epilepsia, ränk intellektuaalne puue, psühhiaatrilised häired ja kääbuskasv."

FAA mitmekesisuse, kaasamise, õigluse ja ligipääsetavuse leheküljel tsiteeritakse demokraadist transpordiministrit Pete Buttigiegi

"Oma parimas vormis võib transport olla võimas võimaluste, inimeste tööga, haridusega ja ressurssidega ühendamise mootor – kas inimesed elavad siis suures linnas, maapiirkonna kogukonnas või kuskil vahepeal. Õigluse ja ligipääsetavuse tagamine kõigile reisivatele inimestele on transpordiministeeriumi üks suuremaid prioriteete." 

Toimetas Karol Kallas